Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουκρανίας για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ανώτερης Εκπαίδευσης (Κυρωτικός) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Γιώργος Λιλλήκας, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Ελένη Σταύρου Κωστής Ευσταθίου
Στέλλα Κυριακίδου Μη μέλη της επιτροπής:
Γιώργος Λουκαΐδης Γιώργος Περδίκης
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2016. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών και Παιδείας και Πολιτισμού.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση με βάση το άρθρο 169.2 του συντάγματος της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουκρανίας για τη συνεργασία στον τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης, η οποία υπογράφτηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2015 στο Κίεβο από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού της Ουκρανίας, με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 70.764, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2015.

Με βάση το ερωτηματολόγιο ανάλυσης αντικτύπου που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θεωρεί ότι η υπό αναφορά συμφωνία ενδυναμώνει τις σχέσεις συνεργασίας Κύπρου-Ουκρανίας σε θέματα ανώτερης εκπαίδευσης, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Κύπρος και το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας εν όψει ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στον τομέα αυτό. Περαιτέρω, με την κύρωση της συμφωνίας αναβαθμίζεται η τριτοβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου και προβάλλεται διεθνώς και καθιερώνεται η Κύπρος ως περιφερειακό και διεθνές εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προνοείται η ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα παιδείας, η εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού, η σύναψη συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η ενθάρρυνση της εγκαθίδρυσης μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών και αμοιβαίας διαβούλευσης όσον αφορά την ισοτιμία και/ή αντιστοιχία των επαγγελματικών και ακαδημαϊκών τίτλων κ.ά.

Επιπλέον, με βάση τα όσα κατάθεσαν ενώπιον της επιτροπής οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, πρόθεση της κυβέρνησης είναι να αξιοποιήσει τη συμφωνία αυτή στην πράξη μέσα από διάφορα μέτρα που προγραμματίζει για το σκοπό αυτό.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν για το νομοσχέδιο στην ολομέλεια της Βουλής.

Με την ευκαιρία αυτή σημειώνεται ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ενέγραψε αυτεπάγγελτο θέμα με τίτλο «Η ανάγκη ιεράρχησης και θεσμοθέτησης μηχανισμού για διαπίστωση του βαθμού υλοποίησης των διακρατικών και διεθνών συμφωνιών που υπογράφουν οι αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας», την εξέταση του οποίου προγραμματίζει σύντομα, με στόχο να διαπιστωθεί αν οι συμβάσεις αυτές υλοποιούνται στην πράξη από τις αρμόδιες αρχές και περαιτέρω αν παρακολουθείται η πρακτική εφαρμογή τους.

 

17 Ιανουαρίου 2017

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων