Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για το νομοσχέδιο «Ο περί των Μελών του Στρατού της Δημοκρατίας (Αφυπηρέτηση και Συναφή Θέματα) (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Μαρίνος Σιζόπουλος, πρόεδρος Ελένη Μαύρου
Γεώργιος Παπαδόπουλος Χριστάκης Τζιοβάνης
Γιώργος Κάρουλλας Γεώργιος Προκοπίου
Κώστας Κωνσταντίνου Ζαχαρίας Κουλίας
Ελένη Σταύρου Παύλος Μυλωνάς
Κώστας Κώστα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2016. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί των Μελών του Στρατού της Δημοκρατίας (Αφυπηρέτηση και Συναφή Θέματα) (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου, ώστε να καταργηθεί η διάταξή του που αφορά την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των μόνιμων αξιωματικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Άμυνας, παρόλο που η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των μόνιμων αξιωματικών του στρατού ρυθμίζεται με τους περί του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) Κανονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, στα πλαίσια του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεσπίστηκε το 2012 ο περί των Μελών του Στρατού της Δημοκρατίας (Αφυπηρέτηση και Συναφή Θέματα) (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος, ο οποίος προβλέπει διαφοροποίηση των εν λόγω ορίων αφυπηρέτησης για σκοπούς συγκράτησης των δημόσιων δαπανών.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το Υπουργείο Άμυνας το 2015, στα πλαίσια εκσυγχρονισμού του στρατού και επίλυσης των διάφορων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το μόνιμο προσωπικό του, κατέθεσε κανονισμούς που διέπουν τους αξιωματικούς του στρατού, στους οποίους περιλαμβάνονται πρόνοιες για αναθεώρηση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των μόνιμων αξιωματικών.

Υπό το φως των πιο πάνω και σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, κρίνεται αναγκαία η προτεινόμενη με το νομοσχέδιο κατάργηση, γιατί οι λόγοι για τους οποίους θεσπίστηκε ο περί των Μελών του Στρατού της Δημοκρατίας (Αφυπηρέτηση και Συναφή Θέματα) (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2012, με τον οποίο ρυθμίζεται σήμερα το όριο ηλικίας αφυπηρέτησης μονίμων αξιωματικών, εξέλιπαν και τα νέα όρια αφυπηρέτησης θα προβλέπονται πλέον στους περί του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) Κανονισμούς, που προωθούνται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή της Αλληλεγγύης, εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

30ή Νοεμβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων