Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2016»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 28 Νοεμβρίου 2016. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο οικονομικός διευθυντής της Αρχής Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση διάθεσης από το ταμείο της ΑΛΚ ποσού ύψους €3.455.500 για την υλοποίηση διάφορων σκοπών και δραστηριοτήτων για τα οποία η αρχική πρόβλεψη στον αντίστοιχο εγκεκριμένο προϋπολογισμό για το έτος 2016 κρίθηκε ανεπαρκής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι πρόσθετες πιστώσεις αφορούν κυρίως τα ακόλουθα:

1. Κόστος λειτουργίας αχθοφορικών εργασιών (€2.224.0000).

2. Κάλυψη της πρόσθετης δαπάνης που προκύπτει από την κοστολόγηση μηχανολογικού εξοπλισμού που αφορά γερανούς, ρυμούλκα, πλοηγίδες και γερανογέφυρες (€688.500).

3. Ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων και του προσωπικού της ΑΛΚ (€125.000).

4. Κάλυψη αυξημένης δαπάνης για τέλη νερού λόγω των αυξημένων πωλήσεων νερού σε πλοία και χρήστες του λιμανιού Λεμεσού (€115.000).

5. Κάλυψη του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας προς το δήμο Λεμεσού μετά την έκδοση των τίτλων ιδιοκτησίας του λιμανιού Λεμεσού (€70.000).

6. Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού, δικτύων, του συστήματος CYPOS και των λογισμικών της Αρχής (€70.000).

Οι εκπρόσωποι της ΑΛΚ δήλωσαν ότι η ανάγκη έγκρισης πρόσθετων πιστώσεων προέκυψε λόγω της καθυστέρησης στην ανάληψη των εμπορικών δραστηριοτήτων του λιμανιού Λεμεσού από τους αναδόχους. Σύμφωνα με τους ιδίους, η καθυστέρηση αυτή δημιούργησε στην ΑΛΚ πρόσθετες δαπάνες για τις οποίες δεν είχε γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη κατά την ετοιμασία του προϋπολογισμού του 2016.

Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός της ΑΛΚ για το 2016 ετοιμάστηκε στη βάση της πρόβλεψης για ανάληψη των εμπορικών δραστηριοτήτων του λιμανιού Λεμεσού από τους αναδόχους την 1η Απριλίου 2016 και την παράλληλη λειτουργία του λιμανιού από τους αναδόχους και την ΑΛΚ για μεταβατική περίοδο τριών μέχρι έξι μηνών. Ωστόσο, αυτό δεν κατέστη δυνατό, καθότι η ανάληψη των εμπορικών δραστηριοτήτων από τους αναδόχους καθορίστηκε τελικά για τις 29 Ιανουαρίου 2017.

Περαιτέρω, όπως έχει κατατεθεί, λόγω της καθυστέρησης της μεταφοράς των εμπορικών δραστηριοτήτων του λιμανιού Λεμεσού αναμένεται να προκύψουν για την ΑΛΚ πρόσθετα έσοδα ύψους €25.300.000, τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό για το 2016, εκ των οποίων €10.200.000 αφορούν αχθοφορικές εργασίες.

Στο πλαίσιο της συζήτησης μέλη της επιτροπής ζήτησαν μεταξύ άλλων στοιχεία αναφορικά με το καθαρό λειτουργικό κέρδος της ΑΛΚ για τα έτη 2015 και 2016. Συναφώς, κατατέθηκε αρμοδίως ότι το εν λόγω κέρδος ανέρχεται για το 2015 στα €30 εκατομ., ενώ για το 2016 αναμένεται να αυξηθεί στα €40 εκατομ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάχθηκαν εναντίον της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

29 Νοεμβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων