Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2016»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 28 Νοεμβρίου 2016. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο του ΡΙΚ συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €522.371 και η διάθεσή τους για την υλοποίηση διάφορων δραστηριοτήτων και σκοπών για τους οποίους η αρχική πρόβλεψη στον αντίστοιχο εγκεκριμένο προϋπολογισμό για το έτος 2016 κατέστη ανεπαρκής.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον υπό αναφορά προϋπολογισμό, απαιτείται η έγκριση πρόσθετων πιστώσεων ύψους €522.371 για την κάλυψη αναγκών που προέκυψαν στο πλαίσιο υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΡΙΚ για το έτος 2016 και οι οποίες αναλύονται ως ακολούθως:

1. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη προσωπικού και συνταξιούχων (€117.371). Το ποσό προέκυψε λόγω αύξησης της χρέωσης του Υπουργείου Υγείας για παραχώρηση δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα δημόσια νοσηλευτήρια για το μόνιμο προσωπικό και τους συνταξιούχους.

2. Ταινίες, αθλητικά δικαιώματα, ξένες παραγωγές, παραγωγή ντοκιμαντέρ/συμπαραγωγές (€375.000). Το ποσό αυτό αναλύεται περαιτέρω ως ακολούθως:

α. Κάλυψη/μετάδοση του Ράλι Κύπρος (€60.000).

β. Κάλυψη/μετάδοση του Champions League (€135.000).

γ. Αποστολή δύο τεχνικών για κάλυψη/μετάδοση των Ολυμπιακών Αγώνων στη Βραζιλία, καθώς και πρόσθετες δαπάνες για παροχή τεχνικών διευκολύνσεων για μετάδοση των αγώνων, καθότι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες μετάδοσης παρασχέθηκαν τελικά από ιδιωτικό οργανισμό, που κέρδισε το διαγωνισμό, αντί από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), η οποία παρείχε τέτοιες τεχνικές διευκολύνσεις στο παρελθόν με πολύ χαμηλότερο κόστος (€150.000).

δ. Παρουσίαση κεντρικού δελτίου ειδήσεων στη νοηματική (€30.000).

3. Έξοδα διαγωνισμών EBU (€30.000). Το ποσό αφορά τη συμμετοχή στο διαγωνισμό τραγουδιού “Junior Eurovision” και τη μετάδοσή του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, το συνολικό συμπληρωματικό ποσό του οποίου ζητείται η έγκριση θα καλυφθεί από εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό της διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (€350.000) και το εναπομείναν ποσό, ύψους €172.371, θα καλυφθεί από πρόσθετα κονδύλια που θα παραχωρηθούν από το Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το Υπουργείο Οικονομικών συμφωνεί με την παραχώρηση προς το ΡΙΚ πρόσθετων πιστώσεων για το έτος 2016, υποδεικνύοντας παράλληλα ότι οι δαπάνες του ιδρύματος πρέπει να περιορίζονται στις εγκεκριμένες για το έτος πιστώσεις του προϋπολογισμού.

Κατά τη συζήτηση του θέματος στην επιτροπή, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΡΙΚ ανέφερε ότι η έγκριση των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων κρίνεται αναγκαία για την ομαλή λειτουργία του ιδρύματος και τη συνέχιση της απρόσκοπτης προβολής των προγραμμάτων του.

Στο στάδιο της εξέτασης του προϋπολογισμού, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους σε σχέση με επιμέρους κονδύλια που διατέθηκαν από το ΡΙΚ για την κάλυψη δαπανών οι οποίες ενδεχομένως μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί και περιληφθεί στην αρχική πρόβλεψη του ετήσιου προϋπολογισμού του ιδρύματος.

Περαιτέρω, τα μέλη της επιτροπής, σχολιάζοντας το γεγονός ότι το ΡΙΚ προέβη σε δαπάνες, προτού εξασφαλιστεί η απαραίτητη νομική κάλυψη μέσω σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, δήλωσαν ότι κάτι τέτοιο αποτελεί απαράδεκτη πρακτική, η οποία δεν πρέπει να επαναληφθεί. Παράλληλα, ζήτησαν την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων σχετικά με τις πρόσθετες πιστώσεις των οποίων ζητείται η έγκριση.

Συναφώς, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΡΙΚ απέστειλε σχετική επιστολή, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2016, με την οποία αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός του ΡΙΚ για το 2016 είναι μειωμένος κατά 38% σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό για το έτος 2010. Στην ίδια επιστολή σημειώνεται ότι το ΡΙΚ ανέλαβε κατά τη διάρκεια του 2016 την κάλυψη δύο μεγάλων αθλητικών γεγονότων υψηλού κόστους, όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες και το Euro 2016, χωρίς καμία αύξηση στο ποσό που λαμβάνει ως κρατική χορηγία. Περαιτέρω, στην εν λόγω επιστολή επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση των προϋπολογιζόμενων ποσών και των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για την κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων, όπως σχετικά είχε ζητηθεί από την επιτροπή.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε ομόφωνα να τροποποιηθεί το κείμενο του νομοσχεδίου και οι ζητούμενες πρόσθετες πιστώσεις να διαμορφωθούν ως ακολούθως:

1. Το κονδύλι για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη προσωπικού και συνταξιούχων ύψους €117.371 να παραμείνει ως έχει.

2. Το κονδύλι για το Ράλι Κύπρος ύψους €60.000 να αποκοπεί.

3. Το κονδύλι για την κάλυψη/μετάδοση του Champions League να μειωθεί από τις €135.000 στις €118.400.

4. Το κονδύλι για την κάλυψη/μετάδοση των Ολυμπιακών Αγώνων να μειωθεί από τις €150.000 στις €131.600.

5. Το κονδύλι για την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων στη νοηματική ύψους €30.000 να παραμείνει ως έχει.

6. Το κονδύλι που αφορά τη συμμετοχή στο διαγωνισμό τραγουδιού “Junior Eurovision” και τη μετάδοσή του ύψους €30.000 να αποκοπεί.

Συναφώς, το σύνολο των ζητούμενων πρόσθετων πιστώσεων πρέπει να μειωθεί από τις €522.371 στις €397.371.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, στη βάση των πιο πάνω, κατά πλειοψηφία του πρόεδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του διαμορφωμένου κειμένου κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

30 Νοεμβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων