Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2016»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21η Νοεμβρίου 2016. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκε ο διευθυντής προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς του ίδιου υπουργείου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €68.690.895 και η χρήση τους για διενέργεια δαπανών προς υλοποίηση διάφορων σκοπών για τους οποίους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2016 είναι ανεπαρκής.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, λόγω πρόσθετων αναγκών που προέκυψαν για το τρέχον έτος, οι ανεξάρτητες υπηρεσίες/υπουργεία/τμήματα υπέβαλαν διάφορα αιτήματα προς το Υπουργείο Οικονομικών για παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων. Οι ανάγκες αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων πρόσθετες πιστώσεις για κάλυψη αποζημιώσεων στο γεωργικό τομέα, κοινωνικές παροχές, παροχές υγείας και επιστροφές φόρων.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμες εξοικονομήσεις από άλλες ομάδες/υποομάδες του ίδιου κεφαλαίου, αλλά ούτε είναι δυνατή η μεταφορά ισόποσων πιστώσεων από το Κεφάλαιο 18.30 «Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό», οι απαιτούμενες πιστώσεις πρέπει να εξασφαλιστούν με την έγκριση συμπληρωματικού προϋπολογισμού.

Σημειώνεται ότι αναλυτική κατάσταση των ομάδων/υποομάδων δαπανών, καθώς και λεπτομέρειες για τις πρόσθετες ανάγκες που έχουν προκύψει και για τις οποίες απαιτείται η έγκριση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται στο επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το νομοσχέδιο.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το σύνολο των πρόσθετων πιστώσεων που απαιτούνται για κάλυψη νέων αναγκών ανέρχεται στα €125.590.202, όμως ποσό ύψους €56.899.307 θα καλυφθεί από μεταφορά εξοικονομήσεων από άλλες ομάδες/υποομάδες δαπανών διάφορων κεφαλαίων του προϋπολογισμού. Συνεπώς, το σύνολο των δαπανών για τις οποίες ζητείται η έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων ανέρχεται σε €68.690.895.

Οι δαπάνες αυτές, οι οποίες αναλύονται λεπτομερώς στα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, αφορούν τα ακόλουθα:

1. Μισθοδοσία κρατικών υπαλλήλων €3.433.026
2. Γεωργοκτηνοτροφικές επιχορηγήσεις/αποζημιώσεις €40.000.000
3. Κοινωνικές παροχές €38.582.780
4. Παροχές υγείας €6.700.000
5. Επιστροφές φόρων €10.000.000
6. Χορηγίες προς ημικρατικούς οργανισμούς €7.024.396
7. Άλλες δαπάνες €19.850.000

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με βάση τα πιο πάνω ποσά, η ουσιαστική επιβάρυνση του δημοσιονομικού ισοζυγίου από την έγκριση της προτεινόμενης πρότασης συμπληρωματικού προϋπολογισμού υπολογίζεται στο 0,4% του ΑΕΠ και η ενσωμάτωση των εν λόγω πιστώσεων στο σύνολο των δημόσιων δαπανών δεν αναμένεται να προκαλέσει υπέρβαση στο δημοσιονομικό στόχο που έχει τεθεί για δημοσιονομικό έλλειμμα ύψους -0,3% του ΑΕΠ.

Πέραν των πρόσθετων πιστώσεων για τις οποίες ζητείται η έγκριση, με το νομοσχέδιο προτείνονται ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται η τροποποίηση του άρθρου 16 και της σημείωσης 31(ζ) του κρατικού προϋπολογισμού για τους πιο κάτω λόγους, αντίστοιχα:

1. Το άρθρο 16 ως έχει θέτει ανώτατα όρια στην πρόσληψη πρόσθετου ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού και πρόσθετου ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού για εποχικές και έκτακτες ανάγκες. Λόγω της πρόσληψης πρόσθετου αριθμού ναυαγοσωστών (εννέα άτομα) για τη στελέχωση των ναυαγοσωστικών μονάδων εξαιτίας της αυξημένης τουριστικής κίνησης, ο αριθμός του κυβερνητικού ωρομίσθιου προσωπικού πρέπει να τροποποιηθεί και να αυξηθεί από 1 656 σε 1 665.

2. Η ανάγκη για τροποποίηση της σημείωσης 31(λ) του προϋπολογισμού προκύπτει από την αναθεώρηση της μεθόδου υπολογισμού της υπερωριακής αποζημίωσης για το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό, σύμφωνα με την οποία καθεμιά (1) ώρα υπερωριακής εργασίας κατά τις αργίες θα λογίζεται ως 1,5 ώρα αντί 1,3 ώρα, που ισχύει σήμερα.

Στο πλαίσιο της συζήτησης βουλευτές μέλη της επιτροπής υπέβαλαν σωρεία ερωτημάτων για τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά συμπληρωματικού προϋπολογισμού και ζήτησαν και έλαβαν διευκρινίσεις για τα επιμέρους κονδύλια που περιλαμβάνονται σε αυτόν.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, για την κατά νόμο έγκριση των συμπληρωματικών πιστώσεων και ρυθμίσεων που απαιτούνται.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω τοποθετήσεων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεση υποβάλλει στην ολομέλεια του σώματος το νομοσχέδιο για λήψη τελικής απόφασης.

 

 

29 Νοεμβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων