Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για το νομοσχέδιο «Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 201

Παρόντες:

Μαρίνος Σιζόπουλος, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Γεώργιος Παπαδόπουλος Χριστάκης Τζιοβάνης
Γιώργος Κάρουλλας Γεώργιος Προκοπίου
Κώστας Κωνσταντίνου Ζαχαρίας Κουλίας
Ελένη Σταύρου Παύλος Μυλωνάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10, 16 και 24 Νοεμβρίου 2016. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της ο Υπουργός Άμυνας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία του νέου Κοινού Σώματος Αμυντικής Διπλωματίας με αντίστοιχη κατάργηση του Κοινού Σώματος Διερμηνέων-Μεταφραστών.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε επιβεβλημένη, καθότι η αναβάθμιση που επήλθε το τελευταίο χρονικό διάστημα στις σχέσεις της Δημοκρατίας επί στρατιωτικών και αμυντικών θεμάτων με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τρίτα κράτη κατέστησε αναγκαία την αρτιότερη οργάνωση και εξειδικευμένη στελέχωση του τομέα που ασχολείται με τα θέματα της αμυντικής διπλωματίας του Στρατού της Δημοκρατίας. Ο τομέας αυτός, όπως δήλωσε ο ίδιος ο υπουργός, είναι εξαιρετικής σημασίας, ιδιαίτερα στην εποχή μας που η αντιμετώπιση των νέων απειλών προϋποθέτει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών και την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών στο στρατιωτικό τομέα για την κατοχύρωση της ασφάλειας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της κάθε χώρας, την προαγωγή συνθηκών ειρήνης και συνεργασίας και παράλληλα την αναβάθμιση του ρόλου και της επιρροής των κρατών στην ευρύτερη περιοχή τους, αλλά και στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών που ανήκουν.

Υπό το φως των πιο πάνω και λαμβανομένου υπόψη του νέου ρόλου που διαδραματίζει η Εθνική Φρουρά στην εδραίωση της ασφάλειας σε μια ασταθή και ταραγμένη περιοχή, το Υπουργείο Άμυνας κρίνει αναγκαία την αναβάθμιση του τομέα που ασχολείται με θέματα αμυντικής διπλωματίας με τη δημιουργία νέου σώματος, το οποίο θα στελεχώνεται επί μονίμου βάσεως με προσωπικό που έχει εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες.

Τέλος, ο Υπουργός Άμυνας ανέφερε πως με το νομοσχέδιο προβλέπεται όπως τα μέλη του στρατού τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου ανήκουν στο υπό κατάργηση Κοινό Σώμα Διερμηνέων-Μεταφραστών ενταχθούν στο νέο Κοινό Σώμα Αμυντικής Διπλωματίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού επέφερε στο κείμενο του νομοσχεδίου βελτιώσεις νομοτεχνικής φύσεως, κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή της Αλληλεγγύης, εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

 

30 Νοεμβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων