Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Ομότιμοι Καθηγητές) Κανονισμοί του 2016»

Παρόντες:

Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος Γιώργος Κ. Γεωργίου
Γιώργος Κάρουλλας Πανίκος Λεωνίδου
Αννίτα Δημητρίου Μιχάλης Γιωργάλλας
Γιώργος Τ. Γεωργίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 16 Νοεμβρίου 2016. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 24 και 38 του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, είναι η θεσμοθέτηση κανονισμών για τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ομότιμων καθηγητών, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του ΤΕΠΑΚ σε σχέση με τα πιο πάνω. Με βάση τις πρόνοιες των κανονισμών, ο τίτλος του Ομότιμου Καθηγητή απονέμεται σε αφυπηρετούντες καθηγητές που έχουν επιδείξει αξιόλογο διδακτικό, ερευνητικό και κοινωνικό έργο.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι δήλωσαν ότι συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό εξέταση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων