Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016» και για τους κανονισμούς «Οι περί Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2016»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Γεώργιος Προκοπίου
Νίκος Νουρής Μαρίνος Μουσιούττας
Γιώργος Τ. Γεωργίου Μαρίνος Σιζόπουλος
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τα πιο πάνω νομοθετήματα σε δύο συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 27 Οκτωβρίου και στις 10 Νοεμβρίου 2016. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου (ΑΣΚ).

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση της εξουσιοδοτικής διάταξης για την έκδοση κανονισμών δυνάμει του περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νόμου, ώστε να χορηγηθεί εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει κανονισμούς που θα καθορίζουν την οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών του ΑΣΚ, τα σχέδια και τους όρους υπηρεσίας του υπαλληλικού προσωπικού, τα ωφελήματα αφυπηρέτησης, τον πειθαρχικό κώδικα και την άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας.

Σκοπός των κανονισμών, που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 19 του περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νόμου, είναι η θέσπιση κανονιστικού πλαισίου για τη ρύθμιση των όρων υπηρεσίας των υπαλλήλων του ΑΣΚ με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της δομής και της λειτουργίας του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προτεινόμενοι κανονισμοί προβλέπουν μεταξύ άλλων για τα ακόλουθα:

1. Τις κατηγορίες θέσεων του ΑΣΚ, τις γενικές προϋποθέσεις διορισμού, τις μεθόδους και τις διαδικασίες πλήρωσης κενών θέσεων.

2. Τις μεταθέσεις, παραιτήσεις και αφυπηρετήσεις των υπαλλήλων του ΑΣΚ.

3. Τα ωφελήματα, τη μισθοδοσία και τα επιδόματα του προσωπικού.

4. Τα θεμελιώδη καθήκοντα των υπαλλήλων.

5. Πειθαρχικό κώδικα για τους υπαλλήλους.

Σημειώνεται ότι όλοι όσοι παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από νομοτεχνικής απόψεως.

 

22 Νοεμβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων