Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύμβασης του Μοντρεάλ για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων για τις Διεθνείς Αεροπορικές Μεταφορές (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, αναπλ. πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Ελένη Σταύρου Γιώργος Κ. Γεωργίου
Στέλλα Κυριακίδου Χρίστος Χρίστου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου 2016. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του τελευταίου υπουργείου.

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση της Σύμβασης του Μοντρεάλ για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων για τις Διεθνείς Αεροπορικές Μεταφορές, που κυρώθηκε με νόμο το 2002, ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση κανονισμών και διαταγμάτων για την καλύτερη εφαρμογή του κυρωτικού νόμου και της σύμβασης.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που συνοδεύουν το νομοσχέδιο, από την προτεινόμενη τροποποίηση δεν απορρέουν σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές ή άλλες επιπτώσεις και δεν επηρεάζονται ομάδες ή οργανώσεις.

Με το νομοσχέδιο καθορίζεται η διαδικασία, για να τεθούν σε ισχύ τα αναθεωρημένα όρια αποζημίωσης που καθορίζουν τα άρθρα 21, 22, 23 και 24 της σύμβασης με την παροχή της δυνατότητας στον αρμόδιο υπουργό και στο Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδουν για το σκοπό αυτό διατάγματα και κανονισμούς.

Η προτεινόμενη τροποποίηση έχει καθαρά διαδικαστικό χαρακτήρα.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αριθμό 79.317 και ημερομηνία 26 Αυγούστου 2015.

Με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου συμφώνησαν όλοι οι παριστάμενοι.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια επί των προνοιών του κυρωτικού νομοσχεδίου.

 

9 Νοεμβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων