Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την πρόταση νόμου «Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαριέλλα Αριστείδου Λίνος Παπαγιάννης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τον πρόεδρο της επιτροπής κ. Αντρέα Φακοντή, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2016. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου, ώστε να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις του που αφορούν την επέκταση της άδειας μητρότητας, στην περίπτωση που ο τοκετός απολήγει στη γέννηση περισσότερων του ενός τέκνων.

Σημειώνεται ότι η ανάγκη για την εν λόγω τροποποίηση προέκυψε έπειτα από διαπίστωση του αρμόδιου κυβερνητικού τμήματος ότι ορισμένα σημεία της βασικής νομοθεσίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε με τη θέσπιση του περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2015, χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων, προκειμένου αυτός να καταστεί σαφέστερος και να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του. Υπενθυμίζεται ότι με τον εν λόγω τροποποιητικό νόμο εισήχθηκαν στη βασική νομοθεσία διατάξεις βάσει των οποίων η άδεια μητρότητας επεκτείνεται, στις περιπτώσεις που ο τοκετός απολήγει στη γέννηση περισσότερων του ενός τέκνων, κατά τέσσερις εβδομάδες για κάθε παιδί που γεννιέται.

Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη στη συνεδρία της επιτροπής, όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της υπό εξέταση πρότασης νόμου σε νόμο.

 

 

 

1η Νοεμβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων