Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Προϋπολογισμού του 2016, Νόμος του 2015 (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Μαρίνος Σιζόπουλος
Ονούφριος Κουλλά Άννα Θεολόγου
Στέφανος Στεφάνου Γιώργος Περδίκης
Άριστος Δαμιανού  
Αντρέας Καυκαλιάς Μη μέλη της επιτροπής:
Μαρίνος Μουσιούττας Γιώργος Λουκαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Γιώργο Λουκαΐδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά Νέες Δυνάμεις, κ. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, κ. Μαρίνο Σιζόπουλο εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, κ. Άννα Θεολόγου εκ μέρους της Συμμαχίας Πολιτών και από τους κ. Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και Μιχάλη Γιωργάλλα εκ μέρους της Αλληλεγγύης, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2016. Στη συνεδρία παρευρέθηκε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του υπό ψήφιση νόμου ουδεμία δαπάνη να μπορεί να διενεργηθεί από τα κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2016 (ομάδα 03550 «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Έρευνες») για την καταβολή δικαιωμάτων και αμοιβών εμπειρογνωμόνων/συμβούλων και αγορά υπηρεσιών για σκοπούς ετοιμασίας μελετών που αφορούν ιδιωτικοποιήσεις/αποκρατικοποιήσεις δημόσιων οργανισμών και κρατικών επιχειρήσεων, προτού ενημερωθεί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεσή της.

Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις καλύπτουν την εναπομείνουσα περίοδο για την οποία ισχύει ο κρατικός προϋπολογισμός του έτους 2016, ήτοι, αφού η υπό αναφορά πρόταση νόμου ψηφιστεί σε νόμο, την περίοδο από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2016. Ως γνωστόν, η δέσμευση κονδυλίων για τα οποία έχουν ήδη νόμιμα διενεργηθεί δαπάνες από πλευράς εκτελεστικής εξουσίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Ο εκ των εισηγητών της πρότασης νόμου βουλευτής κ. Γιώργος Λουκαΐδης, επεξηγώντας την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση δήλωσε ότι αυτή αποσκοπεί στην ενημέρωση του κοινοβουλίου από πλευράς εκτελεστικής εξουσίας για θέματα που αφορούν ιδιωτικοποιήσεις/αποκρατικοποιήσεις, προτού διενεργηθούν οποιεσδήποτε δαπάνες από τα εναπομείναντα προϋπολογισθέντα κονδύλια που είναι διαθέσιμα μέσω του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2016.

Συναφώς, προτείνεται όπως τα κονδύλια αυτά δεσμευτούν (σταυρωθούν) από τη Βουλή για σκοπούς λήψης περαιτέρω επεξηγήσεων, προτού διατεθούν για τους εν λόγω σκοπούς.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι πάγια θέση του υπουργείου είναι γενικότερα ο περιορισμός των δεσμεύσεων κονδυλίων (σταυρωμάτων) από τη Βουλή. Όσον αφορά την ειδικότερη ρύθμιση, δήλωσε ότι η ομάδα 03550 «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Έρευνες» και τα συγκεκριμένα κονδύλια, των οποίων προτείνεται η δέσμευση, αφορούν τριών ειδών δαπάνες, τις ακόλουθες:

1. Το μισθό του Εφόρου Αποκρατικοποιήσεων και των συμβούλων αυτού.

2. Συμβάσεις και συμβόλαια που έχουν συναφθεί με μεγάλους οίκους του εξωτερικού.

3. Πληρωμές σε μεμονωμένους συμβούλους για τις υπηρεσίες τους.

Με τη δέσμευση των κονδυλίων αυτών, όπως ο ίδιος δήλωσε, ενδεχομένως να δημιουργηθούν πρακτικά και νομικά προβλήματα και συναφώς πρέπει η κάθε σύμβαση που έχει υπογραφεί εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας για τους σκοπούς που καλύπτει η πρόταση νόμου να ελεγχθεί ξεχωριστά σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και υλοποίησής της, καθώς και με τις δεσμεύσεις της Δημοκρατίας έναντι των φυσικών/νομικών προσώπων με τα οποία έχει συμβληθεί.

Ο πρόεδρος της επιτροπής δήλωσε ότι πρέπει να εξεταστεί τόσο από τους εισηγητές της πρότασης νόμου όσο και από την εκτελεστική εξουσία το ενδεχόμενο αντισυνταγματικότητας των προτεινόμενων ρυθμίσεων, καθότι αυτές μπορεί να επηρεάζουν και να παρεμβαίνουν σε συμβάσεις βάσει των οποίων έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες και επίκειται η διενέργεια δαπανών για την ολοκλήρωσή τους, καθώς και η αποπληρωμή των φυσικών/νομικών προσώπων έναντι των οποίων η Δημοκρατία είναι νομικά και συνταγματικά δεσμευμένη να τηρήσει τις υποχρεώσεις της.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, του μέλους της βουλευτή της Συμμαχίας Πολιτών και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, τάσσεται υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

19 Οκτωβρίου 2016

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων