Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

  Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Γιώργος Κάρουλλας
  Γιώργος Τ. Γεωργίου Πανίκος Λεωνίδου
  Ευανθία Σάββα Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
  Νίκος Νουρής Παύλος Μυλωνάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους κ. Γεώργιο Γεωργίου και Γιώργο Κάρουλλα εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2016. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών και εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε οι διατάξεις του οι οποίες προβλέπουν τον τρόπο εκλογής των μελών του συμβουλίου δήμου, που ιδρύεται μετά τη συγχώνευση ή τη συμπλεγματοποίηση κοινοτήτων, να ισχύουν μόνο για την πρώτη εκλογή του εν λόγω συμβουλίου.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, ώστε τα μέλη συμβουλίου δήμου που ιδρύεται έπειτα από τη συγχώνευση ή τη συμπλεγματοποίηση κοινοτήτων να εκλέγονται από το ενιαίο σύνολο των ψηφοφόρων του δήμου που έχει συσταθεί αντί από τους ψηφοφόρους της κάθε κοινότητας ξεχωριστά, δεδομένου ότι οι εν λόγω κοινότητες δεν υφίστανται πλέον ως ξεχωριστές οντότητες.

Ο προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών δήλωσε σχετικά στην επιτροπή ότι το Υπουργείο Εσωτερικών συμφωνεί με την προτεινόμενη ρύθμιση, επειδή οι περιοχές κοινοτικών συμβουλίων που ανακηρύχτηκαν δήμοι πρέπει να λειτουργούν ως ενιαία οντότητα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016».

 

 

19 Οκτωβρίου 2016

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων