Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Οκτωβρίου 2016. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση προσωρινών διατάξεων για την αναστολή εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Η μη διεξαγωγή για το έτος 2016 της γραπτής εξέτασης που διεξάγεται κάθε έτος από ειδική επιτροπή για την πλήρωση θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για τις οποίες εφαρμόζεται ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος λόγω της εφαρμογής της πολιτικής για αναστολή πλήρωσης όλων των κενών θέσεων στη δημόσια υπηρεσία.

2. Η μη κατάθεση των καταλόγων θέσεων που πρέπει να κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων κάθε έτος αναφορικά με θέσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου.

3. Η εισαγωγή ειδικών διατάξεων για την πλήρωση θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου και οι οποίες τυχόν θα εξαιρεθούν από την αναστολή πλήρωσής τους και θα δημοσιευθούν εντός του έτους 2017.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, οι πιο πάνω ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες αφενός λόγω της συνέχισης της εφαρμογής του μέτρου της αναστολής πλήρωσης όλων των θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία (πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής), που έχει περιληφθεί στους κρατικούς προϋπολογισμούς των τελευταίων πέντε ετών, και αφετέρου λόγω της απαγόρευσης πλήρωσης όλων των κενών θέσεων στη δημόσια υπηρεσία βάσει των διατάξεων της ειδικής, σύμφωνα με τα πιο πάνω, νομοθεσίας για την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα είτε η απαγόρευση αυτή αφορά θέσεις πρώτου διορισμού είτε θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής είτε θέσεις προαγωγής.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σε περίπτωση που κάποιες θέσεις αποπαγοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 2016 βάσει της ειδικά προβλεπόμενης διαδικασίας, η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων αυτών θα γίνει ως ακολούθως:

1. Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση, η οποία μπορεί να είναι κοινή με την εξέταση άλλων ομοειδών θέσεων ή ξεχωριστή, όπως ήθελε σχετικά αποφασιστεί από την ειδική επιτροπή σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο του οικείου τμήματος στο οποίο ανήκει η υπό πλήρωση θέση.

2. Τα εξεταζόμενα θέματα και η ύλη της γραπτής εξέτασης θα καθορίζονται από την ειδική επιτροπή σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο του οικείου τμήματος στο οποίο ανήκει η υπό πλήρωση θέση.

3. Η ειδική επιτροπή θα αναθέτει στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού την ευθύνη της διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης, την ετοιμασία των δοκιμίων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.

Στο στάδιο τη συζήτησης του θέματος, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους προς το Υπουργείο Οικονομικών για την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην κατάθεση του νομοσχεδίου, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αλλά και της απαραίτητης μελέτης των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Συναφώς, λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων δεν παρέχεται οποιαδήποτε άλλη επιλογή στο κοινοβούλιο από του να ψηφίσει το εν λόγω νομοσχέδιο σε νόμο, καθότι, σε αντίθετη περίπτωση, η εκτελεστική εξουσία πρέπει να προβεί στη διεξαγωγή των εν λόγω εξετάσεων, διαδικασία η οποία, σύμφωνα με τα όσα οι ίδιοι οι εκπρόσωποί της δήλωσαν, είναι ανέφικτο να πραγματοποιηθεί στο παρόν στάδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Το μέλος επιτροπής της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτησή του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

 

18 Οκτωβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων