Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος

Μαρίνος Μουσιούττας

Ονούφριος Κουλλά

Μαρίνος Σιζόπουλος

Άριστος Δαμιανού

Άννα Θεολόγου

Αντρέας Καυκαλιάς

Γιώργος Περδίκης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 Σεπτεμβρίου, καθώς και στις 10 και 17 Οκτωβρίου 2016. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), της ΟΕΒ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ακίνητης Ιδιοκτησίας (FIABCI), καθώς και του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών και Συμβούλων Ακινήτων Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου, ώστε να αντιμετωπιστεί η αδυναμία που εντοπίστηκε από το Τμήμα Φορολογίας στην επιβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών επί των ποσών που εισπράττονται έναντι παραχώρησης δικαιώματος αγοράς ή δικαιώματος ανταλλαγής ή δικαιώματος μίσθωσης ακινήτου, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων ποσών εισπράττονται βάσει όρου συμφωνίας αγοραπωλησίας ή μίσθωσης ακινήτων, σε περίπτωση που η υπό αναφορά πράξη δεν πραγματοποιηθεί.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, σε φορολογία κεφαλαιουχικών κερδών υπόκεινται διαθέσεις ιδιοκτησίας που περιλαμβάνουν πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας, πώληση από το διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ή από επαρχιακό κτηματολογικό λειτουργό με δημόσιο πλειστηριασμό, συμφωνία πώλησης, εκχώρηση δικαιωμάτων που απορρέουν από σύμβαση πώλησης ιδιοκτησίας, ανταλλαγή, μίσθωση που ενεγράφη σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, δωρεάν ιδιοκτησία και εγκατάλειψη χρήσης ή εκμετάλλευσης οποιουδήποτε σχετικού δικαιώματος.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, η ανάγκη για διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας προέκυψε μετά από σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2013, σύμφωνα με την οποία ποσό που λαμβάνεται βάσει συμφωνίας πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας, σε περίπτωση ακύρωσης της υπό αναφορά πράξης δεν καλύπτεται από τις διατάξεις του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου, με αποτέλεσμα το ποσό αυτό να μην υπόκειται σε φορολόγηση.

Σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις που η διάθεση ιδιοκτησίας αφορά περιπτώσεις παραχώρησης δικαιώματος αγοράς, ανταλλαγής, μίσθωσης ιδιοκτησίας ή είσπραξης ποσού βάσει όρου συμφωνίας αναφορικά με την ακύρωση της πώλησης, της συμφωνίας πώλησης, της ανταλλαγής ή της μίσθωσης, θα εκπίπτουν μόνο δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά για την πραγματοποίηση της διάθεσης και οι οποίες δεν αφορούν την αξία της ιδιοκτησίας.

Στα πλαίσια της συζήτησης, ο εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ δήλωσε ότι συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου και εισηγήθηκε μικρής έκτασης νομοτεχνικές βελτιώσεις.

Συναφώς, το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολή του, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου στο οποίο ενσωματώθηκαν οι εισηγήσεις του ΣΕΛΚ, καθώς και νέα ρύθμιση η οποία διασφαλίζει την αποφυγή διπλής φορολογίας, σε περίπτωση που στο προϊόν διάθεσης ιδιοκτησίας περιλαμβάνεται ποσό για την παραχώρηση του δικαιώματος το οποίο είχε ήδη φορολογηθεί. Σύμφωνα με την ίδια επιστολή, οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν επιφέρουν οποιαδήποτε διαφοροποίηση στους σκοπούς του νομοσχεδίου, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών-Συνεργασία Πολιτών τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016».

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

19 Οκτωβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων