Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Μετονομασίας της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Μαρίνος Μουσιούττας Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Κυπριανού Ηλίας Μυριάνθους
Νίκος Νουρής Γιώργος Παπαδόπουλος
Κώστας Κώστα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 Σεπτεμβρίου και στις 4 και 11 Οκτωβρίου 2016. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κληθήκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Zωής και του Τμήματος Καταναλωτών ΠΕΟ. Το Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών ΣΕΚ, παρ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής. Ωστόσο, απέστειλε σχετική επιστολή στην επιτροπή, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2016, με την οποία εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου.

Σκοπός του εν λόγω νομοσχεδίου, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η θέσπιση νέας νομοθεσίας, ώστε να μετονομαστεί η υφιστάμενη Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ενεργείας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Υπηρεσία Καταναλωτή”.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προβλέπεται ότι κάθε αναφορά στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών και στο “διευθυντή Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών που περιλαμβάνεται σε νόμο, κανονισμούς και/ή σε δημόσιο έγγραφο θα διαβάζεται ή θα ερμηνεύεται από τούδε και στο εξής ως αναφορά στην Υπηρεσία Καταναλωτή και στο “διευθυντή Υπηρεσίας Καταναλωτή, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και την εισηγητική και αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν το νομοσχέδιο, η προτεινόμενη μετονομασία της συγκεκριμένης υπηρεσίας κρίθηκε αναγκαία, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση που ενδεχόμενα δημιουργείται στο κοινό ως προς την αποστολή και τις αρμοδιότητές της, η οποία αφορά αποκλειστικά την προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή και η οποία πρέπει να διαχωρίζεται από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, η οποία, ως ανεξάρτητη υπηρεσία, έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εφαρμογή της νομοθεσίας σε θέματα ανταγωνισμού.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής έγινε εισήγηση από τον εκπρόσωπο του Τμήματος Καταναλωτών ΠΕΟ για τροποποίηση των διατάξεων του νομοσχεδίου, ώστε η υπό εξέταση υπηρεσία και μετονομαστεί σε Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αντί σε Υπηρεσία Καταναλωτή”, ώστε η ονομασία αυτή να αντικατοπτρίζει σαφέστερα την αποστολή και το σκοπό της.

Η επιτροπή συμφώνησε με την πιο πάνω εισήγηση και, προτού τοποθετηθεί οριστικά επί του θέματος, ζήτησε και τις απόψεις των κυβερνητικών αρμοδίων επ’ αυτής.

Συναφώς, το αρμόδιο υπουργείο, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα διαμειφθήκαν στην επιτροπή, διαβίβασε σε αυτήν τη συμφωνία του με την προτεινόμενη εισήγηση με επιστολή του, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2016.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

 

 

12 Οκτωβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων