Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επανεξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο, για το οποίο υποβλήθηκε έκθεση στην ολομέλεια του σώματος στις 30 Σεπτεμβρίου 2016, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2016. Στα πλαίσια της νέας συνεδρίας της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω θέμα αρχικά αναβλήθηκε από την ολομέλεια του σώματος κατά τη συνεδρία του στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 και στη συνέχεια το σώμα αποφάσισε εκ νέου αναβολή της συζήτησής του στη συνεδρία του ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2016, για σκοπούς περαιτέρω μελέτης του από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Όπως είναι γνωστό, σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε να εφαρμοστεί νέο καθεστώς για τη φορολόγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις συστάσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για το Σχέδιο Δράσης κατά της Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης και της Μεταφοράς Κερδών [Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)].

Στο στάδιο της επανεξέτασης του όλου ζητήματος, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την άποψη ότι οι κανονισμοί που θα διέπουν τη φορολόγηση του νέου πλαισίου, καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι κανονισμοί εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου πρέπει όχι μόνο να θεσπίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται στην οικεία νομοθεσία, αλλά και να κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση, καθότι, σύμφωνα με άλλη σχετική νομοθεσία, οποιοσδήποτε κανονισμός εκδίδεται από το Υπουργικό Συμβούλιο ή μέλος αυτού κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

Συναφώς, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε την αρμόδια επιτροπή ότι το υπουργείο δε διαφωνεί με την εν λόγω εισήγηση, ενώ παράλληλα για το ίδιο ζήτημα απεστάλη σχετική επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2016.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε τη διαμόρφωση του κειμένου του νομοσχεδίου σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω.

 

12 Οκτωβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων