Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τα νομοσχέδια «Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016» και «Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Ευθύμιος Δίπλαρος Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Άννα Θεολόγου
Χριστάκης Τζιοβάνης Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 23 Σεπτεμβρίου 2016. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) και των παροχέων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ΑΤΗΚ. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και οι παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών MTN, “Primetel” και “Cablenet”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Ωστόσο οι παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών MTN και “Primetel” απέστειλαν στην επιτροπή σχετικές επιστολές, δηλώνοντας ότι δε θα προβούν στην υποβολή οποιωνδήποτε σχολίων επί του θέματος, αφού πρόκειται για εναρμονιστικά νομοσχέδια για τα οποία προηγήθηκε εν τω μεταξύ δημόσια διαβούλευση στην οποία συμμετείχαν.

Σκοπός των πιο πάνω νομοσχεδίων είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου και του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου, ώστε να μεταφερθούν στην εσωτερική έννομη τάξη ορισμένες διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του ΓΕΡΗΕΤ, καθώς και την εισηγητική και αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν τα υπό αναφορά νομοσχέδια, με το πρώτο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η εισαγωγή νέων ορισμών με βάση τις θεσμικές και τεχνολογικές εξελίξεις που σημειώθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

2. Ο καλύτερος έλεγχος και η εποπτεία σε θέματα ραδιοεξοπλισμού στη Δημοκρατία.

3. Η δημοσίευση των στοιχείων των τεχνικών προδιαγραφών διεπαφής για πρόσβαση δικτύου.

4. Ο συντονισμός και η οριοθέτηση της αρμοδιότητας μεταξύ διάφορων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε θέματα ραδιοεξοπλισμού.

Με το δεύτερο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η ελεύθερη κυκλοφορία ραδιοεξοπλισμού.

2. Οι ουσιώδεις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρεί ο ραδιοεξοπλισμός.

3. Οι αρμοδιότητες του διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σε σχέση με την επιτήρηση της αγοράς ραδιοεξοπλισμού.

4. Οι αρμοδιότητες των άλλων δημόσιων αρχών αναφορικά με το ζήτημα αυτό.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των δύο νομοσχεδίων.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ενημέρωσε την επιτροπή ότι η ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους επείγει, καθότι έχει ξεκινήσει διαδικασία παράβασης εναντίον της Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω μη έγκαιρης μεταφοράς της προαναφερόμενης Οδηγίας στην εθνική νομοθεσία. Σημειώνεται ότι τα υπό αναφορά νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή στις 7 Ιουλίου 2016, στην προτελευταία συνεδρία του σώματος, πριν από τις θερινές διακοπές.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής, ο πρόεδρος και τα μέλη της επέκριναν τη στάση της εκτελεστικής εξουσίας, η οποία, λόγω καθυστέρησης στην κατάθεση εναρμονιστικών νομοσχεδίων στη Βουλή, παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δικαίωμα να αρχίζει τη διαδικασία καταγγελίας της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τους ίδιους, αυτή η καθυστέρηση έχει ως επακόλουθο να απαιτείται από τα μέλη του κοινοβουλίου να προχωρούν τάχιστα στην ψήφιση των εν λόγω νομοσχεδίων σε νόμους, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο καταδίκης της Δημοκρατίας, χωρίς να τους παρέχεται ο απαραίτητος χρόνος ολοκληρωμένης και ενδελεχούς μελέτης αυτών. Συναφώς, η επιτροπή, με την ευκαιρία αυτή, καλεί την εκτελεστική εξουσία όπως προβαίνει σε έγκαιρη κατάθεση στη Βουλή των εναρμονιστικών νομοσχεδίων και κανονισμών, έτσι ώστε να παρέχεται ο απαραίτητος χρόνος στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές να μελετούν αυτά εκτενώς και εμπεριστατωμένα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις πιο κάτω αποφάσεις:

Ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους, όπως αυτά τελικά διαμορφώθηκαν από νομοτεχνικής άποψης.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

 

 

11 Οκτωβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων