Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης
Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Αντρέας Φακοντής
Δημήτρης Δημητρίου Κώστας Κώστα
Ευθύμιος Δίπλαρος Ηλίας Μυριάνθους
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τo πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Σεπτεμβρίου 2016. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ), του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας, της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας, των Συμβουλίων Αποχετεύσεων Λευκωσίας και Λεμεσού-Αμαθούντας, των παροχέων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ΑΗΚ, ΑΤΗΚ και Cablenet, καθώς και της Ένωσης Δήμων Κύπρου. Οι Επαρχιακές Διοικήσεις Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου, Πάφου και Κερύνειας, τα Συμβούλια Αποχετεύσεων Πάφου, Λάρνακας, Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας, οι παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών MTN και Primetel”, καθώς και η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, παρ᾿ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Ωστόσο, οι παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών MTN και Primetel απέστειλαν στην επιτροπή σχετικές επιστολές, δηλώνοντας ότι δε θα προβούν στην υποβολή οποιωνδήποτε σχολίων επί του θέματος, καθότι προηγήθηκε δημόσια διαβούλευση στην οποία συμμετείχαν.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου για εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ΓΕΡΗΕΤ, καθώς και την εισηγητική και αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, με το τελευταίο προτείνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η επιβολή υποχρεώσεων στους φορείς εκμετάλλευσης δικτύου και στις επιχειρήσεις που παρέχουν υλική υποδομή με σκοπό την παροχή:

α. υπηρεσιών παραγωγής, μεταφοράς ή διανομής φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης και ύδατος και

β. μεταφορικών υπηρεσιών.

                    2. H δυνατότητα πρόσβασης σε υφιστάμενη υλική υποδομή.

3. H επιβολή τελών για την επίλυση διαφορών από τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, η Κυπριακή Δημοκρατία έλαβε προειδοποιητική επιστολή/παράβαση με αρ. 2016/0170 λόγω της μη έγκαιρης μεταφοράς της προαναφερόμενης Οδηγίας στην εσωτερική έννομη τάξη.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου και κάποιοι από αυτούς εισηγήθηκαν περιορισμένης έκτασης τροποποιήσεις, κυρίως σε προτεινόμενους ορισμούς, οι οποίες, με τη σύμφωνη γνώμη της εκπροσώπου της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, έγιναν δεκτές. Αφού διαμορφώθηκε ανάλογα, το κείμενο του νομοσχεδίου κοινοποιήθηκε στην επιτροπή για τη λήψη τελικής απόφασης.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής, η τελευταία επέκρινε τη στάση της εκτελεστικής εξουσίας, η οποία, λόγω καθυστέρησης στην κατάθεση εναρμονιστικών νομοσχεδίων στη Βουλή, παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δικαίωμα να αρχίζει τη διαδικασία καταγγελίας της Δημοκρατίας, με επακόλουθο την απαίτηση από τα μέλη του κοινοβουλίου να προχωρούν τάχιστα στην ψήφιση των εν λόγω νομοσχεδίων σε νόμους, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο καταδίκης της Δημοκρατίας, χωρίς όμως να τους παρέχεται ο απαραίτητος χρόνος ολοκληρωμένης και ενδελεχούς μελέτης αυτών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε, σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Με την ευκαιρία αυτή η επιτροπή καλεί την εκτελεστική εξουσία όπως προβαίνει σε έγκαιρη κατάθεση στη Βουλή των εναρμονιστικών νομοσχεδίων και κανονισμών, έτσι ώστε να παρέχεται ο απαραίτητος χρόνος στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές να μελετούν αυτά εκτενώς και εμπεριστατωμένα.

27 Σεπτεμβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων