Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2014 Νόμος του 2014 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Μάριος Μαυρίδης Άννα Θεολόγου
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Περδίκης
Στέφανος Στεφάνου Μη μέλη της επιτροπής:
Αντρέας Καυκαλιάς Μιχάλης Γιωργάλλας
Άγγελος Βότσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Σεπτεμβρίου 2016. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2014 Νόμου του 2014, ώστε να καλυφθεί ποσό ύψους €6.431.000, το οποίο αφορά την κάλυψη επιπρόσθετων δαπανών καυσίμων για ηλεκτροπαραγωγή που προέκυψαν κατά το έτος 2014.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το επιπρόσθετο αυτό κόστος αφορά την αύξηση στην κατανάλωση καυσίμων για κάλυψη της διαφοράς που προέκυψε κατά κύριο λόγο από την αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με αυτήν που προϋπολογίστηκε με βάση την πρόβλεψη φορτίου και την αναμενόμενη λειτουργία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για το έτος 2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού θεωρεί ότι οι επιπρόσθετες δαπάνες καυσίμων για ηλεκτροπαραγωγή είναι δικαιολογημένες, καθώς η ηλεκτρική ενέργεια που παράχθηκε κατά το έτος 2014 ήταν περισσότερη από την προϋπολογιζόμενη και ταυτόχρονα οι μεσαίες τιμές καυσίμων (μαζούτ και πετρελαίου εσωτερικής καύσης) με βάση τα πραγματικά αποτελέσματα βρίσκονταν πολύ κοντά στη μέση τιμή που το υπουργείο είχε υπολογίσει για το συγκεκριμένο έτος με βάση τις διεθνείς τιμές Platts.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, για το θέμα ζητήθηκε η άποψη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, η οποία, μετά τον έλεγχο που διεξήγαγε για την αποδοτική χρήση του χρησιμοποιούμενου μείγματος καυσίμου, έκρινε ότι το επιπρόσθετο ποσό ύψους €6.431.000 εμπίπτει στο ευλόγως αιτιολογημένο κόστος της ΑΗΚ.

Σημειώνεται ότι σε σχέση με το προτεινόμενο νομοσχέδιο το Υπουργείο Οικονομικών με σχετική επιστολή του, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2015, αναφέρει ότι δε φέρει ένσταση στην προώθηση τροποποιητικού προϋπολογισμού της ΑΗΚ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

27 Σεπτεμβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων