Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου του 2014 Νόμος του 2014 (Τροποποιητικός) Νόμος του 201 και «Ο περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου του 2015 Νόμος του 2015 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Μάριος Μαυρίδης Άννα Θεολόγου
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Περδίκης
Στέφανος Στεφάνου Μη μέλη της επιτροπής:
Αντρέας Καυκαλιάς Μιχάλης Γιωργάλλας
Άγγελος Βότσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Σεπτεμβρίου 2016. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) και της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου του 2014 Νόμου του 2014, ώστε να καλυφθεί ελλειμματικό υπόλοιπο ύψους 145.544 στο άρθρο 300 «Εταιρικός Φόρος» του Κεφαλαίου 3 αυτού, το οποίο προέκυψε από επιβολή φόρου εισοδήματος επί του πλεονάσματος του ΔΣΜΚ για το έτος 2014.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου του 2015 Νόμου του 2015, ώστε να καλυφθεί ελλειμματικό υπόλοιπο ύψους 37.007 στο άρθρο 300 «Εταιρικός Φόρος» του Κεφαλαίου 3 αυτού, το οποίο προέκυψε από επιβολή φόρου εισοδήματος επί του πλεονάσματος του ΔΣΜΚ για το έτος 2015.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τα υπό αναφορά νομοσχέδια, τόσο ο προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το 2014 όσο και ο προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το 2015 ήταν ισοσκελισμένοι. Ωστόσο, η αυξημένη τιμολογούμενη ενέργεια κατά 7,4% το 2014 και κατά 6,4% το 2015 σε σχέση με την προϋπολογιζόμενη δαπάνη και τις εξοικονομήσεις που έγιναν σε διάφορα κονδύλια δημιούργησε λογιστικό πλεόνασμα, το οποίο φορολογείται. Ως εκ τούτου, με τα νομοσχέδια ζητείται η έγκριση πιστώσεων ύψους 145.544 για το 2014 και 37.007 για το 2015, αντίστοιχα, που θα καλύψουν τη δαπάνη που προέκυψε από το φόρο εισοδήματος που επιβλήθηκε επί των πλεονασμάτων του ΔΣΜΚ.

Στα πλαίσια της συζήτησης μέλη της επιτροπής ζήτησαν περαιτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους δεν έγινε ορθή πρόβλεψη στους προϋπολογισμούς του ΔΣΜΚ για τη σχετική δαπάνη.

Συναφώς, ο εκπρόσωπος του ΔΣΜΚ δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ καταρτίζεται στη βάση της αρχή των δεδουλευμένων εσόδων/εξόδων (accrual basis) και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί το ακριβές ποσό του φόρου εισοδήματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους.

27 Σεπτεμβρίου 2016

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων