Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας για συνεργασία στον Τομέα των Τηλεπικοινωνιών και των Υπηρεσιών της Τεχνολογίας της Πληροφορικής Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Γιώργος Λιλλήκας, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Νίκος Τορναρίτης Άγγελος Βότσης
Ελένη Σταύρου Χρίστος Χρίστου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 Ιουλίου και στις 20 Σεπτεμβρίου 2016. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών και Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κατά το άρθρο 169 του συντάγματος κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας για συνεργασία στον Τομέα των Τηλεπικοινωνιών και των Υπηρεσιών της Τεχνολογίας της Πληροφορικής, η οποία εγκρίθηκε με την Απόφαση αρ. 69.345 του Υπουργικού Συμβουλίου και ημερομηνία καλυπτικής έγκρισης την 23η Σεπτεμβρίου 2009, η οποία υπογράφηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η υπό αναφορά συμφωνία επικεντρώνεται σε θέματα ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, στην πραγματοποίηση διμερών διαβουλεύσεων, την εγκαθίδρυση ομάδων εργασίας, την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλα, καθώς και στην εφαρμογή της κοινωνίας της πληροφορίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υιοθετεί τους σκοπούς του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας που εμπεριέχεται σε αυτό.

 

27 Σεπτεμβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων