Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί της Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών και Εκδηλώσεων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Ευανθία Σάββα
Δημήτρης Δημητρίου Νίκος Κέττηρος
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 31η Αυγούστου και στις 7 Σεπτεμβρίου 2016. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Αστυνομίας Κύπρου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η ορθότερη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Απόφαση-Πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2008 για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου, η οποία ποινικοποιεί ορισμένες συμπεριφορές ρατσισμού και ξενοφοβίας.

Σημειώνεται ότι η πιο πάνω Απόφαση-Πλαίσιο έχει μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία το 2011 με τη θέσπιση του περί της Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών και Εκδηλώσεων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου Νόμου.

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενημέρωσε την επιτροπή ότι, ενώ η Απόφαση-Πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ προβλέπει για διαζευκτικούς τρόπους τέλεσης του αδικήματος του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, η αντίστοιχη διάταξη του βασικού νόμου που την ενσωμάτωσε προβλέπει ότι για τη στοιχειοθέτηση του συγκεκριμένου αδικήματος απαιτείται η σωρευτική τέλεση των εν λόγω πράξεων. Με το νομοσχέδιο, όπως δήλωσε η ίδια, επιδιώκεται να διορθωθεί η σχετική διάταξη στο βασικό νόμο, ώστε να προβλέπονται διαζευκτικά οι τρόποι τέλεσης του αδικήματος αυτού, με σκοπό αυτός να συνάδει με την πιο πάνω Απόφαση-Πλαίσιο.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι δεν έχει υπάρξει ακόμα καμία καταδίκη σε σχέση με τα προβλεπόμενα στον υπό τροποποίηση νόμο αδικήματα.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών υποβάλλει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια της Βουλής για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

14 Σεπτεμβρίου 2016

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων