Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του 2016, Νόμος του 2015 (Τροποποιητικός) (Αρ.1) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Aβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον.

Σημειώνεται ότι για σκοπούς διευκόλυνσης των εργασιών της η επιτροπή εξέτασε την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση πριν από την επίσημη κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2016. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού του 2016, Νόμου του 2015 με στόχο την κάλυψη των συνολικών εκπαιδευτικών αναγκών στα δημόσια σχολεία δημοτικής, προδημοτικής, ειδικής, μέσης γενικής και μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2016-2017.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο και τα όσα κατέθεσαν ενώπιον της επιτροπής οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις σκοπείται ειδικότερα η τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2016, ώστε να επιτευχθούν τα εξής:

1. Να αυξηθεί ο ανώτατος αριθμός μόνιμων και έκτακτων εκπαιδευτικών που δύναται να προσληφθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2016 από 11 967 σε 12 070 άτομα.

2. Να επιτραπεί η αύξηση κατά οκτώ (8) άτομα του συνολικού αριθμού εκπαιδευτικών που θα αποσπαστούν ή των οποίων θα παραχωρηθούν οι υπηρεσίες ή στους οποίους θα ανατεθούν καθήκοντα ειδικού συμβούλου ή συνδετικού λειτουργού ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017.

Κατά τη συζήτηση επί των προνοιών του υπό αναφορά νομοσχεδίου βουλευτές μέλη της επιτροπής ζήτησαν την κατάθεση πρόσθετων στοιχείων αναφορικά με τις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει στην εκπαίδευση και για τις οποίες απαιτείται η πρόσληψη πρόσθετου εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και στοιχεία για τον τρόπο κατανομής του συνολικού αριθμού των εκπαιδευτικών ανά σχολική διεύθυνση έναντι του συνολικού αριθμού μαθητών.

Συναφώς, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, με επιστολή του, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2016, απέστειλε στην επιτροπή τα εν λόγω στοιχεία, στα οποία γίνεται ειδικότερη ανάλυση μεταξύ άλλων για τις υποχρεώσεις και τους λόγους που οδήγησαν στην ανάγκη αύξησης του αριθμού του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και ανάλυση της κατανομής του προσωπικού ανά σχολική διεύθυνση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιον της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

9 Σεπτεμβρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων