Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.012.01.164

Απάντηση ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.164, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Μαρίνας Νικολάου

«Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και σας επισυνάπτεται πίνακας με τα στατιστικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Υπηρεσία Ασύλου για τα έτη 2009-2021 (Παράρτημα I).

2. Στο σχετικό πίνακα καταγράφονται οι αριθμοί των ατόμων, που αιτήθηκαν διεθνή προστασία και έχουν εισέλθει στην Κυπριακή Δημοκρατία νόμιμα από τα αεροδρόμια της Λάρνακας και Πάφου, παράτυπα με βάρκες και παράτυπα μέσω της Πράσινης Γραμμής. Καταγράφεται επίσης ο αριθμός των αιτητών διεθνούς προστασίας κατά φύλο και ο αριθμός των ατόμων, που υπέβαλαν αίτηση διεθνούς προστασίας ως οικογένεια, ως ασυνόδευτοι ανήλικοι και ως μονήρεις.

3. Τέλος, επισυνάπτεται η παρουσίαση που ετοιμάστηκε από την Υπηρεσία Ασύλου, η οποία περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές στην Κυπριακή Δημοκρατία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II).»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στον βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων