Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.012.01.149

Απάντηση ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2022 της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Στέφης Δράκου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.149, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας αναφορικά με την ως άνω ερώτηση και σας παραθέτω πιο κάτω τη σχετική ενημέρωση που λάβαμε γραπτώς, μετά από επικοινωνία με την Αρχιπρωτοκολλητή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, καθότι το θέμα εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστηρίου:

Από πλευράς φύλαξης των τεκμηρίων και των αρχείων, ακολουθούνται οι οδηγίες του Γραφείου Πρόληψης του Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας, οι πρόνοιες του περί Διαχείρισης Τεκμηρίων σε Ποινικές Διαδικασίες Διαδικαστικού Κανονισμού του 2019, καθώς και οι οδηγίες της Εθνικής Αρχής Ασφάλειας. Τα συστήματα και η οργάνωση των αρχείων των Δικαστηρίων διέπονται από τις οδηγίες και εγκυκλίους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας ακολουθούνται οι οδηγίες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου. Περαιτέρω, υπάρχει εγκατεστημένος εξοπλισμός ασφάλειας στις εισόδους των Δικαστηρίων (αψίδες ανίχνευσης μετάλλων και ακτινοδιαγνωστικές μηχανές) και βρίσκεται σε εξέλιξη σύμβαση αγοράς υπηρεσιών για τη στελέχωση του με χειριστές. Στα άμεσα σχέδια της Δικαστικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου, βρίσκεται και η αγορά υπηρεσιών για τη φρούρηση των Δικαστηρίων επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με την πρόσληψη ιδιωτών φυλάκων.

Σε σχέση με την εισαγωγή διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων, υπήρξε σχετική εκπαίδευση και εκτενής ενημέρωση λειτουργών της Δικαστικής Υπηρεσίας1 και, στο παρόν στάδιο, το θέμα βρίσκεται υπό μελέτη. Πολλά από τα ζητήματα που κατά καιρούς προκύπτουν, αναμένεται να επιλυθούν σε σημαντικό βαθμό με την υιοθέτηση και λειτουργία του μεταρρυθμιστικού έργου Independent Court Service, το οποίο έχει ήδη δρομολογηθεί από το Τμήμα Μεταρρύθμισης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες του εξωτερικού.

1 Ειδικότερα στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001), και, κατά δεύτερο λόγο, στα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας και ασφάλειας πληροφοριών (ISO 45001, ISO 27001.»

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων