Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.012.01.142

Απάντηση ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2022 του Υπουργού Υγείας κ. Μιχάλη Χατζηπαντέλα στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.142, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Η απάντηση στην πιο πάνω ερώτηση από τον αρμόδιο Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) είναι η ακόλουθη:

1. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα για το πώς γίνεται η διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει ειδικός καταψύκτης μέσα στο δωμάτιο ακαθάρτων όπου τοποθετούνται τα ιατρικά απόβλητα (κίτρινες σακούλες). Ο ΟΚΥπΥ διατηρεί σύμβαση με εταιρεία η οποία τα παραλαμβάνει κάθε μήνα, τα ζυγίζει και τα απομακρύνει από το Κέντρο Υγείας. Αυτό συμβαίνει και σε όλα τα Κέντρα Υγείας παγκύπρια.

2. Ως προς το δεύτερο ερώτημα για το πώς τυγχάνουν επεξεργασίας τα υγρά λύματα των μπάνιων και των αποχωρητηρίων και πού καταλήγουν, σας ενημερώνουμε ότι στην περιοχή του Πύργου Τυλληρίας δεν υπάρχει ακόμη αποχετευτικό σύστημα και έτσι τα υγρά λύματα του Κέντρου Υγείας, όπως και όλων των υποστατικών της περιοχής, καταλήγουν στα φρεάτια αποχέτευσης.

3. Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων, παραμένω στη διάθεσή σας.»

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων