Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.012.01.123

Απάντηση ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2022 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.123, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

(α) Στο πλαίσιο της εκστρατείας καλλιέργειας υδατικής συνείδησης που προωθεί το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) του ΥΓΑΑΠ, είχαν εγκατασταθεί, κατά την περίοδο 2001 - 2011, 53 συστήματα επεξεργασίας γκρίζου νερού σε Σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης σε παγκύπρια βάση και 18 συστήματα σε 18 Στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς.

(β) Στόχος των συστημάτων επεξεργασίας ήταν η εκπαίδευση και η δημιουργία υδατικής συνείδησης στους νέους, ενώ το παραγόμενο νερό προοριζόταν για άρδευση κήπων.

(γ) Σημειώνεται ότι, το ΤΑΥ είχε εμπλακεί μόνο στην επιθεώρηση της εγκατάστασης των συστημάτων, ενώ την ευθύνη της λειτουργίας και συντήρησης ανέλαβαν η οικεία Σχολική Εφορεία και η Εθνική Φρουρά, ανάλογα με τον χώρο εγκατάστασης. Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΑΥ δεν έχει προβεί σε οποιοδήποτε έλεγχο ποιότητας του παραγόμενου νερού, πέραν από τον πρώτο έλεγχο ποιότητας κατά το στάδιο της εγκατάστασης.

2. Τονίζεται ότι, μέλημα και στόχος του ΤΑΥ είναι η προώθηση της αποδοτικής χρήσης των υδάτινων πόρων και στο πλαίσιο αυτό, καταβάλλεται προσπάθεια για συνέχιση και επέκταση της εφαρμογής των υπό αναφορά συστημάτων.

3. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»

Απάντηση ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2022 του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.123, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σε σχέση με τη λειτουργία συστημάτων επεξεργασίας γκρίζων νερών στα σχολεία, σας πληροφορώ για τα ακόλουθα:

2. Τα συστήματα του γκρίζου νερού ξεκίνησαν να εγκαθίστανται σε σχολεία της Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης από το 2000. Συνολικά από την περίοδο 2000-2012 σε πιλοτική βάση, εγκαταστάθηκαν σε 58 σχολεία συστήματα γκρίζου νερού, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) με το Τμήμα Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Επισυνάπτεται ο σχετικός κατάλογος των σχολείων στα οποία έχουν εγκατασταθεί τα συστήματα.

3. Κατά την περίοδο 2014-2017, στο πλαίσιο του προγράμματος “Αποστολή Νερό”, το οποίο χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 480.000 δολαρίων, από το Ίδρυμα της Coca-Cola στην Αμερική, τον διεθνή οργανισμό Global Water Partnership Mediterranean (GWP-Med) και εφαρμόσθηκε στην Κύπρο από τη Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη του ΥΠΠΑΝ και την Coca-Cola στην Κύπρο (Α/φοί Λανίτη και The Coca-Cola Company), εγκαταστάθηκαν συστήματα γκρίζου νερού σε αλλά εννέα (9) σχολεία και τρία (3) Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

 • Γ΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού
 • Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου
 • Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρέα (KB)
 • Στ΄ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς
 • Α΄ Δημοτικό Σχολείο Γερίου
 • Γυμνάσιο Διανέλλου και Θεοδότου
 • Παγκύπριο Γυμνάσιο
 • Γυμνάσιο Λινόπετρας
 • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά
 • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σαλαμιούς
 • Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αθαλάσσας

Σημειώνεται ότι στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά εγκαταστάθηκε ολοκληρωμένο σύστημα μη-συμβατικών υδατικών πόρων, δηλ. σύστημα γκρίζου νερού (ανακύκλωσης νερού) και σύστημα συλλογής βρόχινου νερού. Παράλληλα συντηρήθηκαν με τα χρήματα του προγράμματος και τα συστήματα των 58 σχολείων που είχαν εγκατασταθεί κατά την περίοδο 2000-2012.

4. Μέσω των έργων αυτών επιστρέφονται συνολικά στην τοπική κοινωνία 3.000.000 λίτρα νερού ετησίως, που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται κυρίως για δευτερεύουσες χρήσεις (π.χ. συντήρηση σχολικών κήπων, καζανάκια τουαλέτας κ.λπ.).

5. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του προγράμματος “Αποστολή Νερό” έχει συγγραφεί εκπαιδευτικό υλικό για τους μη-συμβατικούς υδατικούς πόρους (όπως είναι τα γκρίζα νερά) και μέσω αυτού δόθηκε η δυνατότητα σε 700 και πλέον εκπαιδευτικούς, σε γονείς και στη μαθητική κοινότητα να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τη σημασία των πράσινων τεχνολογιών στα θέματα της αειφόρου διαχείρισης του νερού. Ολόκληρο το υλικό, το οποίο παρουσιάζει τη λειτουργία και την αξία των συστημάτων αυτών βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη του ΥΠΠΑΝ:

https://peeaad.schools.ac.cy/index.php/el/yliko/nero

6. Επισημαίνεται ότι μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής του ΥΠΠΑΝ για την πράσινη μετάβαση και την περαιτέρω ενίσχυση των σχολείων ώστε αυτά να καταστούν αειφόροι οργανισμοί, η συντήρηση των συγκεκριμένων συστημάτων και η περαιτέρω αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της αειφόρου και ορθολογικής διαχείρισης του νερού αποτελεί βασικό μέλημα του ΥΠΠΑΝ. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση 2023-2025, που θέτει ως προτεραιότητα την κτιριακή αναβάθμιση των σχολείων, μέσω των πράσινων τεχνολογιών, προβλέπεται η συντήρηση των υφιστάμενων συστημάτων, με πρόθεση την επέκτασή τους και σε άλλα σχολεία.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στον βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων