Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.012.01.119

Απάντηση ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2022 της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Νατάσας Πηλείδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.119, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

1. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/28/ΕΕ έχει αναδιατυπωθεί και αντικατασταθεί από την Οδηγία 2018/2001/ΕΕ. Συνεπώς, η πληροφόρηση που ακολουθεί αφορά τις πρόνοιες της νέας Οδηγίας. Οι πρόνοιες της Οδηγίας που αναφέρονται σε καταναλωτές αφορούν κυρίως στη δυνατότητα ενημέρωσής τους από τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, ως προς τη σύσταση του ενεργειακού μείγματος του προϊόντος ηλεκτρισμού που τους παρέχεται. Η Οδηγία καθορίζει επίσης ότι ο υπολογισμός του ενεργειακού μείγματος των Προμηθευτών βασίζεται στις Εγγυήσεις Προέλευσης (ΕΠ).

2. Σύμφωνα με τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), ο οποίος είναι ο Εξουσιοδοτημένος Εκδότης για σκοπούς έκδοσης Πιστοποιητικών ΕΠ Ηλεκτρικής Ενέργειας που παράγονται από ΑΠΕ, οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας που δραστηριοποιούνται στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου δεν έχουν ακόμα ακυρώσει ΕΠ Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), γεγονός που δεν έχει επιτρέψει ακόμα την έμμεση χρήση τους από καταναλωτές, αφού η ακύρωση των ΕΠ από τον Προμηθευτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση τους.

3. Στο παρελθόν, υπήρξαν τουλάχιστον 2 περιπτώσεις όπου ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, οι οποίες ακύρωσαν ΕΠ σε μητρώα ΕΠ στο εξωτερικό, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ΔΣΜΚ. Ο ΔΣΜΚ προέβη σε παραστάσεις προς τους αντίστοιχους εκδότες ΕΠ, αφού αυτό δεν προβλέπεται από το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και έκτοτε αυτό δεν επαναλήφθηκε.

4. Επιπρόσθετα, ο ΔΣΜΚ ενημέρωσε ότι η ΑΗΚ Προμήθεια και ένας ανεξάρτητος προμηθευτής έχουν εγγραφεί πρόσφατα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ΕΠ του ΔΣΜΚ, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ακύρωση ΕΠ και χρήση τους στο ενεργειακό τους μείγμα. Όπως είναι γνωστό, το ενεργειακό μείγμα κάθε προμηθευτή δημοσιεύεται στο πίσω μέρος του λογαριασμού καταναλωτών.

5. Ενδιαφέρον για χρήση των ΕΠ, δηλαδή τη λήψη βεβαίωσης από τον Προμηθευτή τους ότι η ενέργεια που τους παρέχεται συνοδεύεται από ΕΠ ΑΠΕ στην Κύπρο, έχει επιδειχθεί από παραρτήματα ξένων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, αφού αυτό απαιτεί η πολιτική των μητρικών τους εταιρειών. Με την εγγραφή Προμηθευτών στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ΕΠ του ΔΣΜΚ, η χρήση ΕΠ θα είναι πλέον δυνατή.»

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων