Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.012.01.118

Απάντηση ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2022 του Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.118, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Μαρίνας Νικολάου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση σύμφωνα με την οποία ζητείται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων η αρχική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2019, δυνάμει της οποίας δόθηκε η δυνατότητα από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Κοινοτικό Συμβούλιο Πελενδρίου να εκδηλώσει ενδιαφέρον για παραχώρηση χρήσης ακινήτου της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) για αξιοποίησή του προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Κοινότητας, καθώς και η μετέπειτα ανάκληση της πιο πάνω απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2019, για το ίδιο θέμα για παραχώρηση των τεμαχίων 636, 635, 637,487, 143 (νυν τεμάχιο 914).

2. Επίσης ζητείται η ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων αν ακολούθησε άλλη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, για να δοθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο το ακίνητο για άλλο σκοπό.

3. Σημειώνεται ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο Πελενδρίου προσέφυγε εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του Υπουργικού Συμβουλίου και του Υπουργείου Οικονομικών για την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 88.440 και ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2019 με την οποία αποφασίστηκε η ανάκληση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 87.420 και ημερομηνίας 6 Μαΐου 2019 για την παραχώρηση στο Κοινοτικό Συμβούλιο Πελενδρίου των τεμαχίων με αριθμούς 636, 635, 637, 487 και 143 (όλα τα εν λόγω τεμάχια έχουν συνενωθεί σήμερα σε ένα τεμάχιο με αριθμό 914) στην Κοινότητα Πελενδρίου. Το Κοινοτικό Συμβούλιο με την προσφυγή του ζητεί την ακύρωση της τελευταίας απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2019, θεωρώντας ότι η ανακαλούμενη απόφαση δημιούργησε εν τω μεταξύ δικαιώματα και ευνοϊκές για το Κοινοτικό Συμβούλιο καταστάσεις.

4. Οι αναφερόμενες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου καθορίζουν μεταξύ άλλων τη διαδικασία απόκτησης των ακινήτων της πρώην ΣΚΤ από τη Δημοκρατία καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις για την εκμίσθωσή τους στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μέχρι και σήμερα τα εν λόγω ακίνητα δεν έχουν έρθει στην κυριότητα της Δημοκρατίας. Περαιτέρω, τα ακίνητα, όταν αποκτηθούν από τη Δημοκρατία, θα παραμείνουν στην κυριότητα της Δημοκρατίας, η οποία θα τα εκμισθώσει στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ως εκ τούτου, με βάση το άρθρο 54 του Συντάγματος η εξουσία εποπτείας, διάθεσης και διαχείρισης της περιουσίας της Δημοκρατίας ανατίθεται στο Υπουργικό Συμβούλιο.

5. Σε σχέση με τα ερωτήματα το Υπουργείο Οικονομικών θα αποστείλει όλη τη σχετική πληροφόρηση προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων με την ολοκλήρωση της υπό αναφορά δικαστικής διαδικασίας.

6. Παραμένουμε στη διάθεσή σας.»

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων