Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.012.01.115

Απάντηση ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.115, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Γεωργίου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

α) Με βάση τα στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, οι πωλήσεις ακινήτων στην κατεχόμενη περιοχή με δικαιοπάροχο ελληνοκύπριο και δικαιοδόχο αλλοδαπό, από 21.07.1974 μέχρι σήμερα, ανέρχονται σε 13 (δεκατρείς).

β) Αναφορικά με το ερώτημα για ελληνοκυπριακές περιουσίες στα κατεχόμενα, που πωλήθηκαν μέσω της “Επιτροπής αποζημιώσεων”, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία και η οποιαδήποτε πληροφόρηση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επίσημη πληροφορία. Ενδεχομένως στοιχεία να μπορούν να δοθούν από την Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ).

γ) Τα δικαιώματα στην ακίνητη ιδιοκτησία στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο και στο άρθρο 23 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, με βάση το οποίο ο κύριος ακινήτου έχει το δικαίωμα να το διαθέσει ή να το δωρίσει. Περιουσίες ευρισκόμενες στις κατεχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας, μπορούν να μεταβιβαστούν, είτε δυνάμει πώλησης, είτε δυνάμει δωρεάς και να υποθηκευτούν προς όφελος οποιουδήποτε Πιστωτικού Ιδρύματος ή άλλου προσώπου, μεταξύ των οποίων και του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

2. Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινήσεις.»

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων