Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.012.01.071

Απάντηση ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2022 του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.071, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός παιδιών που φοιτούν σε δημόσια σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης (δημοτικά, νηπιαγωγεία και ειδικά σχολεία), την παρούσα σχολική χρονιά 2021-2022, ανέρχεται στις 63276 παιδιά. Αναλυτικότερα, 49951 μαθητές/μαθήτριες φοιτούν σε δημοτικά σχολεία, 12804 σε νηπιαγωγεία και 521 σε ειδικά σχολεία. Οι 328 από τους/τις 521 μαθητές/μαθήτριες των ειδικών σχολείων είναι ηλικίας άνω των 12 ετών, που ηλικιακά αποτελούν μαθητές/μαθήτριες Μέσης Εκπαίδευσης.

(β) Το σύνολο των παιδιών που εμπίπτουν στον όρο “παιδιά με ειδικές ανάγκες” βάσει των περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμων του 1999 έως 2020 και φοιτούν σε γενικές τάξεις δημοτικών και νηπιαγωγείων, ειδικές μονάδες και ειδικά σχολεία ανέρχεται στις 7433 παιδιά. Ο συγκεκριμένος αριθμός αντιστοιχεί σε ποσοστό 11,7% του συνολικού πληθυσμού των παιδιών δημοτικής εκπαίδευσης.»

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων