Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.012.01.057

Απάντηση ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2021 της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Νατάσας Πηλείδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.057, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ ότι τα έργα ΑΠΕ που εντάχθηκαν στο “Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού», αποζημιώνονται από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για το σύνολο της παραγόμενης ενέργειας στην “τιμή αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ”, σύμφωνα με την μεθοδολογία που καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ (Αριθμός έκθεσης 04/2018). Τα έργα ΑΠΕ που εντάχθηκαν στο “Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο πλαίσιο της μεταβατικής ρύθμισης της αγοράς ηλεκτρισμού με τελική κατάληξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού, αποζημιώνονται σύμφωνα με τους “Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού - Έκδοση 1.7”, όπως αυτοί εκδόθηκαν από την ΡΑΕΚ με την Απόφασή της αρ. 278/2021, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2021.»

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων