Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.012.01.055

Απάντηση ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2021 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.055, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και να σας πληροφορήσω ότι ετοιμάστηκε νομοθετικό πακέτο που περιλαμβάνει τα ακόλουθα Νομοθετήματα:

I. Νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021»,

II. Νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021»,

III. Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο «οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021»,

τα οποία, μετά από σειρά επαφών με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και αφού τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση, οριστικοποιήθηκαν, έτυχαν του απαιτούμενου νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία και θα τεθούν για έγκριση ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία, μετά την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, θα κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφισή τους σε νόμο.

2. Κατά την ετοιμασία των σχετικών προσχέδιων νομοσχεδίων και κανονισμών, δόθηκε έμφαση στις πρόνοιες που διασφαλίζουν ψηλά επίπεδα οδικής ασφάλειας και υιοθετήθηκαν καλές πρακτικές άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, στο πιο πάνω νομοθετικό πακέτο καθορίζεται τι είναι Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας, ότι δεν απαιτείται υποχρέωση εγγραφής τους, καθώς και ποιος θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος εξοπλισμός τέτοιων Συσκευών. Καθορίζεται, επίσης, το πλαίσιο διακίνησης, με ειδικές ρυθμίσεις για τις ενοικιαζόμενες Συσκευές Προσωπικής Κινητικότητας, οι χώροι που μπορεί να διακινούνται νόμιμα και καθορίζονται γενικοί κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Πέραν των υποχρεώσεων των χρηστών των Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας, όπως η χρήση στερεά προσδεδεμένου στην κεφαλή τους προστατευτικού κράνους του τύπου που εγκρίνεται από τον Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων, αλλά και των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου, καθορίζονται υποχρεώσεις για πρόσωπα που κατασκευάζουν, συναρμολογούν, εισάγουν, πωλούν ή ενοικιάζουν τέτοιες Συσκευές. Τέλος καθορίζονται αδικήματα και σχετικές ποινές.

3. Στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινήσεις.»

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων