Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.012.01.054

Απάντηση ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2021 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.054, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

(α) Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είναι αρμόδιο για την τριτοβάθμια επεξεργασία και διαχείριση των αστικών λυμάτων που παράγονται από τα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεων Λευκωσίας, Λεμεσού - Αμαθούντας, Λάρνακας, Πάφου και Παραλιμνίου - Αγίας Νάπας (ανακτημένο νερό).

(β) Η ετήσια ποσότητα του ανακτημένου νερού από τους Σταθμούς Επεξεργασίας Λυμάτων των εν λόγω Αστικών Συμβουλίων Αποχετεύσεων ανήλθε το 2019, στα 28,0 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και το 2020, στα 25,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Σημειώνεται ότι το έτος 2020, δεν θεωρείται αντιπροσωπευτικό σε ό,τι αφορά τις παραγόμενες ποσότητες, λόγω της μειωμένης εισροής αστικών λυμάτων (μειωμένη προσέλευση τουριστών και μειωμένη κατανάλωση νερού), ως συνέπεια της πανδημίας του κορωνοϊού. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι η παραγόμενη ποσότητα από τον δικοινοτικό Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων της Μιας Μηλιάς, ο οποίος δεν είναι κάτω από τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανήλθε το 2019, στα 13,4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και το 2020, στα 12,1 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.

(γ) Το ανακτημένο νερό διανέμεται μέσω των κυβερνητικών αρδευτικών δικτύων για την άρδευση γεωργικών και κτηνοτροφικών καλλιεργειών, καθώς και χώρων πρασίνου, σύμφωνα με τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Το ανακτημένο νερό που παράγεται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου διοχετεύεται στον υδροφορέα Έζουσας, με σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. Από εκεί, αντλείται και διανέμεται για χρήση μέσω του Κυβερνητικού δικτύου, για αρδευτικούς σκοπούς μόνο. Επίσης, σημαντικές ποσότητες ανακτημένου νερού που παράγεται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας διοχετεύονται στον υδροφορέα Ακρωτηρίου, ο οποίος χρησιμοποιείται για αρδευτικούς σκοπούς μόνο.

(δ) Οι ποσότητες ανακτημένου νερού που διατέθηκαν ή/και απορρίφθηκαν από τον κάθε Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων για τα έτη 2019 και 2020 παρουσιάζονται στο Παράρτημα 1 και Παράρτημα 2, αντίστοιχα. Επιπλέον, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

          (i) Για το 2019, έχουν παραχωρηθεί:

- 2,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ανακτημένου νερού, για άρδευση χώρων πρασίνου, γηπέδων, ξενοδοχείων και οικιών,

- 1,1 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ανακτημένου νερού, για άρδευση χώρων πρασίνου των Τοπικών Αρχών,

- 0,4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ανακτημένου νερού σε βιομηχανίες.

(ii) Για το 2020, έχουν παραχωρηθεί:

- 1,9 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ανακτημένου νερού, για άρδευση χώρων πρασίνου, γηπέδων, ξενοδοχείων και οικιών,

- 1,1 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ανακτημένου νερού, για άρδευση χώρων πρασίνου των Τοπικών Αρχών,

- 0,4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ανακτημένου νερού σε βιομηχανίες.

2. Σημειώνεται ότι, το ΤΑΥ προγραμματίζει την κατασκευή έργων υποδομής για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του ανακτημένου νερού. Στο παρόν στάδιο, είναι υπό εκτέλεση σχετική σύμβαση για την κατασκευή του Φράγματος Τερσεφάνου, χωρητικότητας 4,3 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού, με σκοπό την αποθήκευση του ανακτημένου νερού που παράγεται από τον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων της Λάρνακας. Παράλληλα, προγραμματίζεται η προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή δεξαμενής αποθήκευσης του ανακτημένου νερού της Ανατολικής Λευκωσίας, χωρητικότητας 1,5 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού.

3. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στον βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων