Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.012.01.001

Απάντηση ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2021 του Υπουργού Υγείας κ. Μιχάλη Χατζηπαντέλα στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.001, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Η απάντηση στην πιο πάνω ερώτηση από τον αρμόδιο Οργανισμό, δηλαδή τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), είναι η ακόλουθη:

2. Αριθμός εγγεγραμμένων δικαιούχων στο σύστημα πληροφορικής του ΓεΣΥ στις 3 Σεπτεμβρίου 2021: 904,700.

3. Αριθμός μαγνητικών τομογραφιών (MRI) που έγιναν από 1η Ιουνίου 2019 μέχρι 24 Αυγούστου 2021: 187,785.

4. Αριθμός εγγεγραμμένων στο ΓεΣΥ κέντρων που διενεργούν εξέταση MRI στις 3 Σεπτεμβρίου 2021: 20 παροχείς/ακτινοδιαγνωστικά κέντρα.

5. Ύπαρξη συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου για αποφυγή κατάχρησης:

Ο ΟΑΥ παρακολουθεί τη διενέργεια των ιατρικών πράξεων περιλαμβανομένων και των MRI μέσα από το Σύστημα Πληροφορικής. Ειδικότερα για τις απεικονιστικές εξετάσεις εφαρμόζονται μεταξύ άλλων:

- Αυτοματοποιημένοι έλεγχοι με κανόνες που αφορούν συνδυασμούς παραμέτρων στο σύστημα πληροφορικής οι οποίοι απαγορεύουν συγκεκριμένους συνδυασμούς. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και περιορισμοί παραπομπών για εξετάσεις βάσει της ειδικότητας του παραπέμποντος ιατρού.

- Καθημερινοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι απαιτήσεων.

- Ετοιμασία αναφορών μέσα από τις οποίες ανιχνεύονται τάσεις και συμπεριφορές για τις οποίες γίνεται περαιτέρω διερεύνηση από τον ΟΑΥ.

6. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων, παραμένω στη διάθεσή σας.»

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων