Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.05.226

Απάντηση ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2021 του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.226, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σε απάντηση της επιστολής σας παρατίθενται οι πιο κάτω πληροφορίες:

2. Ο αριθμός και η περιοχή των δημόσιων σχολείων που λειτουργούν ως εξατάξια (βλ. Παράρτημα).

3. Η συστέγαση του γυμνασίου και λυκείου στα έξι (6) από τα επτά (7) εξατάξια σχολεία κρίθηκε ως η βέλτιστη λύση για εξυπηρέτηση του μικρού αριθμού μαθητών/τριών που κατοικούν στις ορεινές-απομακρυσμένες περιοχές που γειτνιάζουν με τα εν λόγω σχολεία. Στην περίπτωση του “Γυμνασίου-Λυκείου Ειρήνης και Ελευθερίας Δερύνειας-Σωτήρας”, η συστέγαση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της προσπάθειας για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου με την ανακατανομή του μαθητικού πληθυσμού της περιοχής, απαλλάσσοντας στο μέλλον το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) από την υποχρέωση ανέγερσης νέων σχολικών μονάδων στην περιοχή, αξίας αρκετών εκατομμυρίων.

4. Το ΥΠΠΑΝ, στο πλαίσιο καινοτομιών και βελτιωτικών αλλαγών στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και της αναζωογόνησης των περιοχών στο κέντρο και στην παλιά πόλη της Λευκωσίας, σχεδιάζει τη μετατροπή του Παγκύπριου Γυμνασίου σε εξατάξιο σχολείο από το σχολικό έτος 2021-2022. Συγκεκριμένα, το Παγκύπριο Γυμνάσιο θα λειτουργήσει ως εξατάξιο σχολείο Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, χωρίς καθορισμένη εκπαιδευτική περιφέρεια, προκειμένου να μπορούν να φοιτήσουν σε αυτό μαθητές/τριες από όλη την πόλη της επαρχίας Λευκωσίας. Επιπλέον, στο εν λόγω σχολείο θα εφαρμοστούν σε πιλοτική βάση τα ακόλουθα προγράμματα: (α) πολιτική για δύο ξένες γλώσσες στο Λύκειο, (β) “μεθοδολογία STEM” (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), και (γ) ψηφιακή εκπαίδευση.

5. Τέλος, η διεύθυνση του κάθε εξατάξιου σχολείου, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά, διοικητικά και παιδαγωγικά μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή συνύπαρξη των μαθητών/τριών γυμνασίου με τους μαθητές/τριες λυκείου.

6. To ΥΠΠΑΝ παραμένει στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στον βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων