Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.05.215

Απάντηση ημερομηνίας 28 Μαΐου 2021 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.215 ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και να σας πληροφορήσω πως τα μέτρα που λαμβάνονται από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας για την αντιμετώπιση και πάταξη του φαινομένου πυροβολισμού προστατευόμενων, μη θηρεύσιμων άγριων πτηνών, είναι τα ακόλουθα:

  • Περιπολίες στις περιοχές όπου παρουσιάζονται αυξημένα τέτοια επεισόδια και καταγγελίες και έκδοση εξώδικων προστίμων σε πρόσωπα που έχουν συμμετοχή σε τέτοια επεισόδια
  • Στοχευμένες εκστρατείες σε συγκεκριμένες περιοχές
  • Επισκέψεις σε σχολεία στις περιοχές όπου εμφανίζονται σε μεγαλύτερη συχνότητα και πυκνότητα κρούσματα παράνομου πυροβολισμού προστατευόμενων μη θηρεύσιμων ειδών άγριων πτηνών, με στόχο την επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών
  • Επισκέψεις σε Κυνηγετικούς Συλλόγους και άλλα οργανωμένα σύνολα με στόχο την επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση των κυνηγών, καθώς και άλλων ομάδων πολιτών στο θέμα του πυροβολισμού προστατευόμενων, μη θηρεύσιμων άγριων πτηνών
  • Κατά τη διάρκεια του έτους, έχουν επίσης εκδοθεί σχετικές ανακοινώσεις στον τύπο που αφορούσαν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε συναφή θέματα, ενώ δόθηκε δημοσιότητα σε υποθέσεις λαθροθηρίας από τις οποίες προέκυψαν σχετικά μεγάλα εξώδικα πρόστιμα, έτσι ώστε η δημοσίευσή τους να λειτουργήσει αποτρεπτικά.

2. Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των πτηνών άγριας πανίδας που έχουν φιλοξενηθεί και λάβει φροντίδα στο Κέντρο Περίθαλψης και Αποκατάστασης της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας τα τελευταία 5 χρόνια και πόσα από αυτά δέχθηκαν θεραπεία λόγω πυροβολισμού, τα στοιχεία φαίνονται στον πιο κάτω Πίνακα:

ΕΤΟΣ

Είδη πτηνών που έχουν φιλοξενηθεί στο Κέντρο Περίθαλψης και Αποκατάστασης της Αγρίας Ζωής της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας

Αριθμός πτηνών που έχουν φιλοξενηθεί στο Κέντρο Περίθαλψης και Αποκατάστασης της Αγρίας Ζωής της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, μετά από Τραυματισμό, δηλητηρίαση από φυτοφάρμακα, τοξίνωση από μόλυβδο πρόσκρουση σε όχημα, ξόβεργα, τραυματισμό σε ηλεκτροφόρα καλώδια, κλπ.

Αριθμός πτηνών που έχουν

Φιλοξενηθεί στο Κέντρο

Περίθαλψης και Αποκατάστασης της Αγρίας Ζωής της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, Ορφανά

Αριθμός πτηνών που έχουν

φιλοξενηθεί στο Κέντρο

Περίθαλψης και Αποκατάστασης της Αγρίας Ζωής της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας από κατασχέσεις

Αριθμός πτηνών που έχουν φιλοξενηθεί στο Κέντρο Περίθαλψης και Αποκατάστασης της Αγρίας Ζωής της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, λόγω Πυροβολισμού

Σύνολο

2015

Αετόμορφα, Γερακόμορφα, Νυχτόβια, Περιστεροειδή, Υδρόβια, Σκαλιστικά, Κορακοειδή, Στρουθιόμορφα, Ωδικά, Εντομοφάγα.

56

111

7

3

177

2016

Αετόμορφα, Γερακόμορφα, Νυχτόβια, Περιστεροειδή, Υδρόβια, Σκαλιστικά, Κορακοειδή, Στρουθιόμορφα, Ωδικά, Εντομοφάγα.

126

256

2

5

389

2017

Αετόμορφα, Γερακόμορφα, Νυχτόβια, Περιστεροειδή, Υδρόβια, Σκαλιστικά, Κορακοειδή, Στρουθιόμορφα, Ωδικά, Εντομοφάγα.

64

148

7

4

223

2018

Αετόμορφα, Γερακόμορφα, Νυχτόβια, Περιστεροειδή, Υδρόβια, Σκαλιστικά, Κορακοειδή, Στρουθιόμορφα, Ωδικά, Εντομοφάγα.

144

228

17

2

391

2019

Αετόμορφα, Γερακόμορφα, Νυχτόβια, Περιστεροειδή, Υδρόβια, Σκαλιστικά, Κορακοειδή, Στρουθιόμορφα, Ωδικά, Εντομοφάγα.

109

240

1201

6

1556

2020

Αετόμορφα, Γερακόμορφα, Νυχτόβια, Περιστεροειδή, Υδρόβια, Σκαλιστικά, Κορακοειδή, Στρουθιόμορφα, Ωδικά, Εντομοφάγα.

132

280

1

2

415

Σύνολο:

631

1263

1235

22

3151

3. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες που έχουν προκύψει για το συγκεκριμένο αδίκημα του παράνομου πυροβολισμού προστατευόμενων, μη θηρεύσιμων άγριων πτηνών τα τελευταία 10 χρόνια, υποβάλλεται για ενημέρωσή σας ο πιο κάτω Πίνακας:

ΕΠΑΡΧΙΑ

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ (2010 - 2020)

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

27

ΛΕΜΕΣΟΣ

38

Λ/ΚΑ-ΑΜ/ΣΤΟΣ

24

ΠΑΦΟΣ

27

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων