Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.05.179

Απάντηση ημερομηνίας 26 Απριλίου 2021 του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.179, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση, βάσει και της συνεισφοράς του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ):

(α) Η τροποποίηση των περί των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών του 1995 έως του 2012, είναι υψίστης προτεραιότητας τόσο για το Υπουργείο όσο και για τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Ωστόσο, η ολοκλήρωση του β' μέρους της δημόσιας διαβούλευσης είναι χρονοβόρα λόγω του μεγάλου αριθμού εισηγήσεων που έχουν υποβληθεί στον ΚΟΑ, από τους διάφορους κοινωνικούς εταίρους και φορείς.

(β) Σημειώνεται ότι ο ΚΟΑ μέχρι σήμερα έχει προβεί σε μια σειρά ενεργειών προς την τροποποίηση των πιο πάνω κανονισμών. Συγκεκριμένα:

  1. Στις 06/07/2020 ανακοινώθηκε μέσω της ιστοσελίδας του ΚΟΑ, αλλά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η έναρξη της διεξαγωγής δημόσιας διαβούλευσης για την τροποποίηση των πιο πάνω κανονισμών. Παράλληλα αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού το προσχέδιο των Τροποποιητικών Κανονισμών καθώς και τυποποιημένο έντυπο για εισηγήσεις και σχόλια.
  2. Κατόπιν αιτημάτων από διάφορους κοινωνικούς εταίρους, δόθηκε παράταση της ημερομηνίας υποβολής σχολίων και εισηγήσεων για τις 09/09/2020.
  3. Σύνολο, υποβλήθηκαν σχόλια και εισηγήσεις από 44 κοινωνικούς εταίρους.
  4. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ στην 44η
  5. Συνεδρία του, όρισε Επιτροπή για να εξετάσει τις θέσεις και εισηγήσεις των διαφόρων ενδιαφερομένων φορέων επί της προτεινόμενης τροποποίησης των εν λόγω κανονισμών.
  6. Τα πιο πάνω σχόλια και εισηγήσεις που λήφθηκαν από τους ενδιαφερόμενους φορείς ταξινομήθηκαν και καταχωρήθηκαν. Ο ΚΟΑ βρίσκεται στη διαδικασία της αξιολόγησης των σχολίων και εισηγήσεων, με προτεραιότητα τα σχόλια και εισηγήσεις της Επιτρόπου Νομοθεσίας και άλλων κρατικών φορέων.

(γ) Με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των σχολίων και εισηγήσεων, ο ΚΟΑ θα υποβάλει τους Τροποποιητικούς Κανονισμούς στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για περαιτέρω προώθησή τους στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο. Με την ολοκλήρωση του νομοτεχνικού ελέγχου, θα κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.»

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων