Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.05.116

Απάντηση ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2020 της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Νατάσας Πηλείδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.116, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

2. Για την εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Οδηγία 2016/943/ΕΕ είχε συνταχθεί από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (ΤΕΕΕΠ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) νομοσχέδιο με τίτλο “Ο περί της Προστασίας της Τεχνογνωσίας και των Επιχειρηματικών Πληροφοριών που δεν έχουν Αποκαλυφθεί (Εμπορικό Απόρρητο) από την Παράνομη Απόκτηση, Χρήση και Αποκάλυψή τους Νόμος του 2020”. Ακολούθως, το εν λόγω νομοσχέδιο απεστάλη στον Γενικό Εισαγγελέα για τον νενομισμένο νομοτεχνικό έλεγχο στις 29/03/2018.

3. Μετά από μεγάλο αριθμό γραπτών και τηλεφωνικών υπενθυμίσεων τόσο από λειτουργούς του ΤΕΕΕΠ και του ΥΕΕΒ, το νομοτεχνικά ελεγμένο νομοσχέδιο μας απεστάλη στις 30/10/2020, μετά από περίοδο πέραν των 2,5 ετών.

4. Σημειώνεται ότι το υπό αναφορά Νομοσχέδιο, συζητήθηκε και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του, ημερομηνίας 04/11/2020, και κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση στις 5/11/2020 με τη μορφή του κατεπείγοντος.

5. Αναφορικά με τις εκκρεμότητες του ΥΕΕΒ στη Νομική Υπηρεσία (ΝΥ), θα ήθελα να επισημάνω ότι ενώπιον της ΝΥ εκκρεμούν 42 Νομοσχέδια / Σχέδια Κανονισμών / Γνωματεύσεις / Συμβόλαια, εκ των οποίων τα 23 κρίνονται υψίστης σημασίας, μεταξύ των οποίων και εναρμονιστικά νομοσχέδια.

6. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η τήρηση των καταληκτικών ημερομηνιών εναρμόνισης αποτελεί πρωταρχικό μέλημα του ΥΕΕΒ και για το σκοπό αυτό γίνονται συνεχώς διαβήματα ενημέρωσης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ούτως ώστε να δοθεί προτεραιότητα στον νομοτεχνικό έλεγχο εναρμονιστικών νομοσχεδίων.

7. Επιπρόσθετα, αντιλαμβανόμενοι τον μεγάλο φόρτο εργασίας της ΝΥ, έχουμε υποβάλει γραπτώς στον Γενικό Εισαγγελέα διάφορες εισηγήσεις μας για άμβλυνση του προβλήματος, όπως η αγορά νομικών υπηρεσιών και ο καθορισμός συγκεκριμένων λειτουργών για τις ανάγκες συγκεκριμένων Υπουργείων, με σκοπό την ύπαρξη μιας συνεχούς συνεννόησης αναφορικά με το στάδιο του νομοτεχνικού ελέγχου των εκάστοτε νομοσχεδίων.

8. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε επιπλέον διευκρινήσεις και για περαιτέρω συζήτηση των πιθανών τρόπων επίσπευσης των διαδικασιών με στόχο την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών.»

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων