Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.05.103

Απάντηση ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2021 του Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.103, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση αναφορικά με την υποχρεωτική εξέταση για HIV νεοδιοριζομένων στη δημόσια υπηρεσία και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

2. Σύμφωνα με το άρθρο 31 και τον Κανονισμό 3 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρική Εξέταση και Ιατρική Περίθαλψη) Κανονισμών, υποψήφιος που επιλέγεται για διορισμό σε θέση στη δημόσια υπηρεσία πρέπει να εξεταστεί και να πιστοποιηθεί από ιατρικό λειτουργό ως κατάλληλος από πλευράς υγείας για τη συγκεκριμένη θέση, ύστερα από ιατρική εξέταση που περιλαμβάνει και ακτινογράφηση θώρακα.

3. Προς διερεύνηση των όσων αναφέρονται στην ερώτηση, ζητήθηκε από το Υπουργείο Υγείας να μας πληροφορήσει αν υπάρχουν κατηγορίες νεοδιοριζομένων στη δημόσια υπηρεσία για τις οποίες διενεργείται, βάσει κάποιας άλλης ειδικής νομοθεσίας, εξέταση για σκοπούς HIV και μας απάντησε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Συναφώς, οι νεοδιοριζόμενοι στη δημόσια υπηρεσία δεν έχουν υποχρέωση και ούτε απαιτείται να τυγχάνουν εξέτασης για ΗIV.»

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων