Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.05.073

Απάντηση ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2020 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.073, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και, με βάση την ενημέρωση που έτυχα από το αρμόδιο Τμήμα, σας πληροφορώ ότι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, αφού έλαβε τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον του από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά συσκευασίας 25kg της ουσίας Photoxin εμπίπτει στις πρόνοιες της περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) Νομοθεσίας, και επομένως:

(α) Η συγκεκριμένη εταιρεία θα έπρεπε να εργοδοτεί ή να έχει συμβληθεί με Σύμβουλο Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) όπως ορίζει ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) Νόμος 29(1) του 2004.

(β) Ο οδηγός θα έπρεπε να κατείχε πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού μεταφοράς επικίνδυνων προϊόντων (ADR) όπως ορίζει ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) Νόμος 29(1) του 2004.

(γ) Στο όχημα θα έπρεπε να υπήρχαν οι κατάλληλες σημάνσεις και ο απαιτούμενος εξοπλισμός όπως αναφέρονται στον εν λόγω Νόμο.

(δ) Η μεταφορά της συγκεκριμένης συσκευασίας και ουσίας είναι από τις περιπτώσεις που δεν ήταν απαραίτητο να γίνει με όχημα το οποίο να έχει προηγουμένως εξασφαλίσει πιστοποίηση έγκρισης οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, αλλά μπορούσε να γίνει και με συμβατικό όχημα.

2. Στη βάση των πιο πάνω και επειδή το Τμήμα Οδικών Μεταφορών έχει διαπιστώσει παραβίαση των προνοιών της σχετικής Νομοθεσίας και Κανονισμών, κοινοποίησε και προς τον Αρχηγό Αστυνομίας τα ευρήματά του για τις δέουσες ενέργειες.

3. Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.»

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων