Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.05.048

Απάντηση ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2020 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.048, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος:

α) Το θέμα του "ecocide" δεν έχει συζητηθεί επίσημα στην 21η Διάσκεψη των Μερών στη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή και την 11η Διάσκεψη των Μερών στο Πρωτόκολλο του Κιότο (COP21), αλλά σε εκδηλώσεις τύπου "side-event" που πραγματοποιήθηκαν παράλληλα με τις πιο πάνω Διασκέψεις. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συμμετείχε στις συζητήσεις αυτές.

β) Το Παγκόσμιο Σύμφωνο για το Περιβάλλον (GPE), το οποίο περιλαμβάνει το "ecocide", παρουσιάστηκε το 2017 από τη Γαλλία ως πρωτοβουλία για τη σύναψη ενός νομικά δεσμευτικού διεθνούς μέσου στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο αντιμετωπίζει τον κατακερματισμένο χαρακτήρα των διεθνών νομοθετημάτων για το περιβαλλοντικό δίκαιο με τη συγκέντρωσή τους σε μια ενιαία πράξη.

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε στις 10 Μαΐου 2018 το ψήφισμα 72/277 “Προς ένα παγκόσμιο σύμφωνο για το περιβάλλον”. Το ψήφισμα δημιουργεί μια ad-hoc διακυβερνητική ομάδα εργασίας ανοικτού τύπου (AHOEWG), η οποία έχει την εντολή να εξετάσει την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών (UNSG) με την οποία εντοπίζονται και αξιολογούνται ενδεχόμενα κενά στο διεθνές περιβαλλοντικό δίκαιο και μέσα, προκειμένου να ενισχυθεί η εφαρμογή τους.

γ) Η πρόταση της Γαλλίας συζητήθηκε και σε Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το οποίο η Κύπρος υποστήριξε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και την εφαρμογή της, δεδομένου ότι είναι η πρώτη παγκόσμια αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κράτους δικαίου.

2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες.»

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων