Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.05.045

Απάντηση ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2020 του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.045, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Η απάντηση στην πιο πάνω ερώτηση είναι η ακόλουθη:

2. Για τους παιδικούς τραυματισμούς διατηρούνται στατιστικά δεδομένα από το Υπουργείο Παιδείας, Αστυνομία Κύπρου και το Υπουργείο Υγείας. Πιο συγκεκριμένα το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, βάσει του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, διατηρεί στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τα ατυχήματα που συμβαίνουν στα Δημόσια Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές. Η Στατιστική υπηρεσία της Αστυνομίας Κύπρου διατηρεί ολοκληρωμένο αρχείο στατιστικών δεδομένων για τα ατυχήματα στους δρόμους. Η Μονάδα Παρακολούθησης Υγείας, του Υπουργείου Υγείας, διατηρεί δεδομένα για τους θανατηφόρους τραυματισμούς που βασίζονται σε πιστοποιητικά θανάτου. Για τους μη θανατηφόρους τραυματισμούς δυστυχώς σήμερα παρατηρείται ελλιπής και σταδιακή μείωση της καταγραφής.

3. Στην Κύπρο, δεν υπάρχει ενιαίο σύστημα καταγραφής Παιδικών Ατυχημάτων και Δηλητηριάσεων. Σίγουρα η ενιαία και συλλογική καταγραφή των στοιχείων θα δώσει την πραγματική εικόνα του προβλήματος και θα βοηθήσει στοιχειοθετημένα στην καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος. Το Υπουργείο Υγείας έχει επικοινωνήσει με τον ΟΑΥ και βρίσκεται σε διαδικασία μελέτης του τρόπου εξαγωγής πληροφοριών για τα ατυχήματα και τις δηλητηριάσεις μέσω του πληροφοριακού συστήματος που διαθέτει.

4. Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι η ως άνω απάντηση δεν είναι επαρκής ή χρήζει περαιτέρω διευκρινήσεων παραμένω στη διάθεσή σας.»

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων