Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.05.044

Απάντηση ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2020 του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.044, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

2. Η Εθνική Επιτροπή για την Πρόληψη των Παιδικών Ατυχημάτων και Δηλητηριάσεων, έχοντας ως βασικό εργαλείο το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη δράσεων για την πρόληψη των Παιδικών Ατυχημάτων και Δηλητηριάσεων, αποφάσισε να εστιάσει την προσοχή της για τα έτη 2018-2020 στην ασφάλεια των παιδικών χαρών, στις δηλητηριάσεις και στους πνιγμούς.

3. Συγκεκριμένα για το 2018, η Εθνική Επιτροπή διοργάνωσε μεγάλη εκστρατεία με θέμα την ασφάλεια στις παιδικές χαρές. Σκοπός της Επιτροπής ήταν μέσω της εκστρατείας να επιτευχθεί η προώθηση εφαρμογής των προτύπων ασφαλείας στις παιδικές χαρές αλλά και η ενημέρωση των γονιών, παιδιών και εκπαιδευτικών για τους βασικούς κανόνες που πρέπει να γνωρίζουν για να διασφαλιστεί ότι το παιχνίδι γίνεται πάντα με ασφάλεια.

Η εκστρατεία της Εθνικής Επιτροπής, η οποία διεξήχθη κατά την διάρκεια του μήνα Μαΐου 2018, περιλάμβανε τις ακόλουθες δράσεις:

1. Κινητή διαφήμιση σε λεωφορεία, σε όλες τις πόλεις.

2. Ενημερωτικό υλικό. Δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου και φιλμ για την ασφάλεια στις παιδικές χαρές. Το ενημερωτικό υλικό υποδεικνύει τα βασικά σημεία/κινδύνους για την προφύλαξη των παιδιών από την επίσκεψή τους στην παιδική χαρά. Το υλικό αυτό χρησιμοποιείται από τις επισκέπτριες υγείας ως βοήθημα κατά την διάρκεια του μαθήματος αγωγής υγείας στα δημοτικά σχολεία. Το φιλμάκι προβλήθηκε στην τηλεόραση, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (facebook, twitter).

3. Συμπερίληψη του φυλλαδίου στο τεύχος Μαΐου 2018 του περιοδικού “Γονιός εν δράσει”, της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης.

4. Δημιουργία Banners, Αφίσες.

5. Συμμετοχή Δ' Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς, σε δράση που σχεδίασε η Εθνική Επιτροπή, σε συνεργασία με την διευθύντρια και δασκάλους του δημοτικού σχολείου. Η δράση αφορούσε τον εντοπισμό των κινδύνων σε πάρκα της περιοχής τους. Αρχικά τα παιδιά εκπαιδεύτηκαν από μέλος της Εθνικής Επιτροπής, για εντοπισμό των κινδύνων σε μια παιδική χαρά. Τα παιδιά μετά την εκπαίδευσή τους επισκέφτηκαν πάρκα της περιοχής τους για υπόδειξη των επικίνδυνων αυτών σημείων, στον αρμόδιο φορέα (Δήμαρχο Αγλαντζιάς), για επίλυσή τους. Το δημαρχείο προχώρησε στις απαραίτητες διορθώσεις που υπέδειξαν τα παιδιά. Σε δημοσιογραφική διάσκεψη που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Υγείας, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς παρουσίασε τις διορθώσεις που έγιναν στα πάρκα τις περιοχής.

6. Δημοσιογραφική Διάσκεψη στις 20 Απριλίου 2019.

7. Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα στις 26 Απριλίου 2019 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης, με θέμα “Παιδικές Χαρές και Παιδότοποι, νομικό πλαίσιο - ευρωπαϊκά πρότυπα και υφιστάμενες πρακτικές στην Κύπρο και στην Ευρώπη”. Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση για το νομοθετικό πλαίσιο, τις υφιστάμενες πρακτικές για τα θέματα ασφάλειας των παιδικών χαρών και των παιδότοπων στην Κύπρο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και για τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CYS ΕΝ 1176 και CYS ΕΝ 1177, που αφορούν συγκεκριμένα τον εξοπλισμό παιχνιδότοπων. Η Ημερίδα απευθυνόταν σε εκπροσώπους δήμων και κοινοτήτων αλλά και αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς για το θέμα. Στην ημερίδα συμμετείχαν 90 άτομα.

4. Η Εθνική Επιτροπή, για το 2019 στόχευσε στην υλοποίηση δράσεων που αφορά την θεματική της αντιμετώπισης των Δηλητηριάσεων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στο παρόν στάδιο, η χώρα μας δεν έχει ένα ολοκληρωμένο Κέντρο Δηλητηριάσεως που να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα στις κλήσεις των πολιτών και να τους εξυπηρετεί, έγιναν προσπάθειες για μελέτη του θέματος αυτού.

- Το πρώτο εξάμηνο του 2019, ετοιμάστηκε και εγκρίθηκε από τον Υπουργό Υγείας η κοστολογημένη πρόταση για ανάπτυξη Κέντρου Δηλητηριάσεων στην Κύπρο και τροχοδρομήθηκαν ενέργειες για υλοποίηση της δράσης, στο πλαίσιο της Εθνικής Επιτροπής για την Πρόληψη των Παιδικών Ατυχημάτων και Δηλητηριάσεων και με την εμπειρογνωμοσύνη του Κέντρου Δηλητηριάσεων Ελλάδας. Συγκεκριμένα η δράση αφορούσε την εξασφάλιση κατάλληλου χώρου, αγορά λογισμικού και κατάλληλη στελέχωση, που περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό του 2020.

- Επιπρόσθετα, η Εθνική Επιτροπή θέλοντας να καλύψει τον πυλώνα της ενημέρωσης/εκπαίδευσης διοργάνωσε με επιτυχία, ημερίδα με την συμμετοχή 230 συνέδρων. Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας και εκπαιδευτικών με θέμα την πρόληψη των Δηλητηριάσεων. Επιστημονική υπεύθυνη της Ημερίδας ήταν η Δρ. Νέου Πολυξένη, Διευθύντρια Κέντρου Δηλητηριάσεως της Ελλάδας. Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση και η εκπαίδευση των συμμετεχόντων για την αντιμετώπιση των Δηλητηριάσεων, η ενίσχυση των γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, για την έγκαιρη πρόληψη και την άμεση αντιμετώπιση των δηλητηριάσεων από χημικά, γεωργικά, οικιακής χρήσης καθαριστικά, υδράργυρο, “Δήγμα Όφεως” στον παιδιατρικό πληθυσμό. Δόθηκαν μονάδες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στους επαγγελματίες Υγείας από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών.

5. Για το 2020 η Εθνική Επιτροπή στόχευσε στην δραστηριοποίησή της στην πρόληψη των πνιγμών, συγκεκριμένα στην μελέτη για πιλοτική εφαρμογή προγράμματος για ένταξη του μαθήματος κολύμβησης σε παιδιά δημοτικού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση της κολυμβητικής παιδείας στα παιδιά. Η πανδημία ανάγκασε την επιτροπή να αναστείλει την δράση αυτή για μετέπειτα στάδιο όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν.

6. Επιπρόσθετα το Υπουργείο Υγείας στα πλαίσια της υλοποίησης Σχεδίου Δράσης προγραμματίζει την διεξαγωγή έρευνας με σκοπό την αξιολόγηση της συσχέτισης των Παιδικών Ατυχημάτων και Δηλητηριάσεων με την κοινωνική και οικονομική κατάσταση της οικογένειας στην Κύπρο. Η έρευνα πραγματοποιείται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος για την ανισότητα στην υγεία (Joint Action on Health Inequalities). Τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση της παρακολούθησης των ανισοτήτων στην υγεία. Επιπρόσθετα θα γίνουν δράσεις όσον αφορά την χάραξη πολιτικής για μείωση των ανισοτήτων μέσω της Εθνικής Επιτροπής για την Πρόληψη των Παιδικών Ατυχημάτων και Δηλητηριάσεων. Η Έρευνα θα συγκριθεί με την προηγούμενη αντίστοιχη έρευνα που έγινε το 2006 από την Εθνική Επιτροπή Παιδικών Ατυχημάτων και Δηλητηριάσεων καθώς επίσης και σύγκριση με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έρευνα θα διεξαχθεί σε παιδιά νηπιαγωγείου και προδημοτικής εκπαίδευσης ηλικιών 3-5.10/12, σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία της ελεύθερης Κύπρου.

7. Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι η ως άνω απάντηση δεν είναι επαρκής ή χρήζει περαιτέρω διευκρινήσεων παραμένω στη διάθεσή σας.»

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων