Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.05.01.015

Απάντηση ημερομηνίας 21 Οκτωβρίου 2021 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.01.015, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

α) Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών, έχει προχωρήσει στην υλοποίηση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 88.085 και ημερομηνία 4 Σεπτεμβρίου 2019, για την έναρξη της διαδικασίας αναβάθμισης του Δασικού Κολεγίου Κύπρου σε Σχολή Ανώτερης Εκπαίδευσης τεχνικής / επαγγελματικής κατεύθυνσης. Συγκεκριμένα, υλοποιούνται ή / και έχουν προγραμματισθεί έργα και άλλες δράσεις και ενέργειες που απαιτούνται, τόσο για την Ιδρυματική Αίτηση, όσο και για την Αίτηση Αξιολόγησης και Πιστοποίησης του Προγράμματος Σπουδών από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), οι κυριότερες εκ των οποίων είναι οι ακόλουθες:

Εξασφαλίστηκαν πιστοποιητικά επιθεώρησης των υφιστάμενων κτηριακών εγκαταστάσεων του Δασικού Κολεγίου, ως μέρος των απαιτήσεων της Ιδρυματικής Αίτησης προς τον Φορέα ΔΙΠΑΕ.

Αναμένεται σύντομα η υποβολή μελέτης από ομάδα επιστημόνων (Πολιτικό Μηχανικό, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Μηχανολόγο Μηχανικό, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό κ.ά.) σχετικά με τις ανάγκες αναβάθμισης, βελτίωσης ή / και προσθήκης νέων έργων στις υφιστάμενες κτηριακές εγκαταστάσεις του Δασικού Κολεγίου, έτσι ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις του Φορέα ΔΙΠΑΕ.

Ετοιμάζεται μονοετές πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο θα προσφέρεται υποχρεωτικά σε όλους τους νεοεισερχόμενους υπαλλήλους της μη επιστημονικής δομής στο Τμήμα Δασών και το οποίο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, παράλληλα με τη μελέτη και συμπλήρωση των σχετικών αιτήσεων προς τον Φορέα ΔΙΠΑΕ. Αναμένεται ότι, κατά το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, οι σχετικές αιτήσεις θα είναι ολοκληρωμένες για υποβολή προς τον Φορέα, με σκοπό την αξιολόγηση και την έγκρισή τους.

β) Με την αναβάθμιση του Δασικού Κολεγίου, το ίδρυμα θα μπορεί να προσφέρει και τριετές αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών, που θα είναι ανάλογο αυτού που προσφερόταν προηγουμένως, σε αναβαθμισμένη μορφή, καθώς και να αναπτύσσει δραστηριότητες και να προσφέρει και αλλά προγράμματα σπουδών σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού.

γ) Τα τελευταία χρόνια, στο Δασικό Κολέγιο υλοποιούνται σειρές δραστηριοτήτων μάθησης σε διάφορα θέματα, για τις ανάγκες του υφιστάμενου προσωπικού του Τμήματος Δασών. Αναφέρονται ενδεικτικά τα πιο κάτω κύρια θέματα δραστηριοτήτων μάθησης που έχουν υλοποιηθεί:

Εκπαίδευση στη δασοπυρόσβεση

Ορθή και ασφαλής χρήση αλυσοπρίονων

Δασικές πυρκαγιές και κατάσβεση δασικών πυρκαγιών

Κατάσβεση δασικών πυρκαγιών για επαγγελματίες δασοπυροσβέστες

Εκπαίδευση υπεύθυνων πυρόσβεσης

Εκπαίδευση εθελοντών για δασικές πυρκαγιές

Ενδοτμηματική εκπαίδευση σε νεοπροσληφθέντες δασικούς λειτουργούς

Αναγνώριση και χαρτογράφηση των οικοτόπων της Κύπρου

Δασική νομοθεσία και αδικήματα

Χλωρίδα της Κύπρου

Πανίδα της Κύπρου

Πολιτιστική κληρονομιά εντός των κυπριακών δασών

Αρχιτεκτονική τοπίου

Διαχείριση δικτύου Natura 2000

Ασφάλεια στην παιδική χαρά και στον παιχνιδότοπο

Παρακολούθηση ειδών οικοτόπων και ετοιμασία της εξαετούς έκθεσης από τα κράτη - μέλη της EE, σύμφωνα με το άρθρο 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ

Ορθή χρήση GPS

Επεμβάσεις στα κρατικά δάση.

2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες.»

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων