Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.04.604

Απάντηση ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2020 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.604, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση που αφορά στην βελτίωση του τμήματος του παλαιού δρόμου Λευκωσίας - Λεμεσού που διέρχεται από την Κοφίνου, και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Ο δρόμος αυτός θα αναβαθμιστεί στα πλαίσια Πολεοδομικού Σχεδίου. Το σχετικό ρυθμιστικό σχέδιο είχε ετοιμαστεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και τα κατασκευαστικά σχέδια από το Τμήμα Δημοσίων Έργων τα οποία ολοκληρώθηκαν το 2010. Το έργο δεν προωθήθηκε τότε λόγω της οικονομικής κρίσης. Ένεκα του χρόνου που έχει παρέλθει η σχετική για το έργο μελέτη χρειάζεται επικαιροποίηση. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων θα μπορεί να προχωρήσει σε επικαιροποίηση των κατασκευαστικών σχεδίων όταν το έργο ενταχθεί στο Τριετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Σημειώνεται ότι στον δρόμο εντός Κοφίνου έγιναν βελτιωτικές εργασίες μέσα στο 2019, κατόπιν σύστασης της Τεχνικής Επιτροπής του Κεντρικού Φορέα Επίλυσης Κυκλοφοριακών Προβλημάτων που περιλάμβαναν διαπλάτυνση / βελτίωση ερεισμάτων, σήμανση, οριοδείκτες κ.λπ., έναντι δαπάνης €60.000.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων