Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.04.600

Απάντηση ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2020 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.600, ημερομηνίας 22 Ιουλίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση σχετικά με τον βαθμό και τις περιπτώσεις όπου το Μητρώο Αγροτών (ΜΑ) έχει χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο άσκησης αγροτικής πολιτικής, και να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

(α) Το ΜΑ προκηρύχθηκε και τέθηκε στη διάθεση των δικαιούχων για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων ένταξης, μέσω της πλατφόρμας “ΑΡΙΑΔΝΗ”, στις 11 Απριλίου 2017 και έκτοτε είναι διαθέσιμο.

(β) Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ), κατά την πορεία υλοποίησης του ΜΑ, διαπίστωσε την ανάγκη για περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών εφαρμογής του και σε συνεννόηση με το Αγροτικό Κίνημα, προώθησε τροποποιητικό νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 7 Φεβρουαρίου 2020. Στο παρόν στάδιο, το Τμήμα Γεωργίας σε συνεννόηση με όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Κρατικού Φορέα, προχωρεί στη διαδικασία αλλαγής του λογισμικού συστήματος, έτσι ώστε να συνάδει με τον νέο Νόμο.

(γ) Το Μητρώο Αγροτών αποτελεί πλέον ένα από τα βασικότερα εργαλεία χάραξης αλλά και υλοποίησης της πολιτικής του ΥΓΑΑΠ. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα μέτρα για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου λόγω των επιπτώσεων από την πανδημία Covid - 19 στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, το μέτρο ενισχύσεων που αφορά το Πετρέλαιο Κίνησης που χρησιμοποιείται στα Οχήματα για Γεωργικούς Σκοπούς, η λήψη ενισχύσεων από μέτρα Κρατικών Ενισχύσεων (π.χ. προστασία από αγρινά) κ.ά. .

(δ) Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, πρόθεση του ΥΓΑΑΠ είναι όπως η εγγραφή στο ΜΑ να αποτελεί κριτήριο μοριοδότησης σε διάφορα Μέτρα/Καθεστώτα του Νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και οι αιτητές του Προγράμματος να λαμβάνουν πρόσθετα μόρια ανάλογα με την κατηγορία εγγραφής τους στο Μητρώο.

2. Θεωρούμε ότι, η εντατικοποίηση της χρήσης του ΜΑ θα αποτελέσει κίνητρο για την εγγραφή σε αυτό όσο το δυνατό περισσότερων δικαιούχων, καθιστώντας το Μητρώο Αγροτών ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία χάραξης αγροτικής πολιτικής.

3. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.»

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων