Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.04.597

Απάντηση ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2020 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.597, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα όσον αφορά τη διαδικασία έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Καλού Χωριού στη Λάρνακα (Φάση Θ):

α) Ο διαχωρισμός των οικοπέδων στο Συνοικισμό Αυτοστέγασης Καλού Χωριού Λάρνακας (Φάση Θ) βρίσκεται στο αρχικό στάδιο ετοιμασίας σχεδίου διαχωρισμού και αποτύπωσης των οικιστικών μονάδων από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Μετά την ολοκλήρωσή του, θα σταλεί προς επιβεβαίωση από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και Έπαρχο Λάρνακας.

β) Ακολούθως, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαδικασίες, αφού ολοκληρωθεί η έκδοση των Τίτλων Ιδιοκτησίας επ’ ονόματι της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα ζητηθούν οι δικαιούχοι από την Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων και θα σταλούν για λήψη απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου, για την παραχώρηση των Τίτλων Ιδιοκτησίας στους δικαιούχους.

2. Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.»

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων