Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.04.573

 

Απάντηση ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2020 της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Νατάσας Πηλείδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.573, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

                «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ ότι η Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανακαίνισης Κτιρίων έχει διαμορφωθεί μετά από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η διαβούλευση έγινε μέσω της νομοθετημένης Συμβουλευτικής Επιτροπής Παρακολούθησης Εφαρμογής του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμου, όπου συμμετέχουν 22 οργανισμοί και φορείς που καλύπτουν τους μηχανικούς, τους αρχιτέκτονες, τους εργολάβους οικοδομών, τους εγκαταστάτες τεχνικών συστημάτων κτιρίου, τους επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, τα πανεπιστήμια, τους συνδέσμους καταναλωτών και τα τμήματα του δημοσίου που εμπλέκονται στον τομέα των κτιρίων.

2.            Επιπλέον, λήφθηκε ανατροφοδότηση μέσω ερωτηματολογίου που ετοίμασε η Υπηρεσία Ενέργειας, η παρουσίαση του οποίου έγινε σε ειδική ημερίδα. Επίσης, λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις που καταγράφηκαν σε συναντήσεις και ημερίδες με θέματα που αφορούσαν την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων που διοργανώθηκαν από την Υπηρεσία Ενέργειας αλλά και άλλους οργανισμούς.

3.            Στη δημόσια διαβούλευση που αναφέρεται πιο πάνω συμμετείχε και το Τμήμα Περιβάλλοντος, το οποίο σύμφωνα με τον περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμο είναι η Περιβαλλοντική αρχή που αποφασίζει κατά πόσο τα σχέδια και/ή προγράμματα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου. Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, το Τμήμα Περιβάλλοντος, δεν έθεσε θέμα μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον για την Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανακαίνισης Κτιρίων.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων