Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.04.553

Απάντηση ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2020 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννη Καρούσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.553, ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

          «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

2.      Η κατασκευή κυρτωμάτων οδοστρώματος, υπερυψωμένων πλατό, υπερυψωμένων διαβάσεων πεζών και η σήμανση/σηματοδότηση τους γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα και τα τυπικά σχέδια που ετοίμασε το Τμήμα Δημοσίων Έργων παλαιότερα (2002-2004) τα οποία κοινοποιούνται στα Τμήματα/Υπηρεσίες/Δήμους στην αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτει ο δρόμος που θα κατασκευαστούν τα προαναφερόμενα μέτρα κυκλοφορικής ύφεσης.

3.      Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ανέλαβε την πρωτοβουλία και στις 4/2/2020, συντόνισε σύσκεψη με όλους τους αρμόδιους φορείς (π.χ. Δήμους και Έπαρχους) στην οποία έγινε εκ νέου ενημέρωση και εκπαίδευση για τις Τεχνικές Προδιαγραφές σχετικά με την κατασκευή κυρτωμάτων οδοστρώματος και υπερυψωμένων πλατό, ως επίσης έγινε παρουσίαση των νέων αναθεωρημένων τυπικών σχεδίων τα οποία διαλαμβάνουν επιπρόσθετες κατασκευαστικές λεπτομέρειες και διευκρινήσεις.  Σημειώνεται ότι όλα τα αναθεωρημένα πρότυπα σχέδια των μέτρων κυκλοφορικής ύφεσης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων και έχουν διαβιβαστεί σε όλες τις αρμόδιες για το θέμα αρχές.

4.      Πρόσθετα αναφέρεται ότι στην σύσκεψη της 4/2/2020 έχει ζητηθεί όπως κάθε Τμήμα/Υπηρεσία/Δήμος (α) προχωρήσει σε έλεγχο των γεωμετρικών χαρακτηριστικών όλων των υφιστάμενων κυρτωμάτων και υπερυψωμένων πλατό που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του/της με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν κατασκευών εκτός του προτύπου και (β) ανάλογα με τα ευρήματα να γίνουν ενέργειες για συντήρηση ή/και επανακατασκευή τους.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων